Nowe stawki ryczałtu od 01-01-2022

Do końca 2021 roku dostępnych było 8 stawek ryczałtu : 17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje 10 stawek ryczałtu: 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Nowe stawki ryczałtu są dostępne:W formularzu dokumentu sprzedaży > tabela produkty > Ryczałt. W Dane i […]

Read More

Dodawanie członków rodziny osoby ubezpieczonej uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego

W systemie istnieje możliwość dodania członków rodziny osoby ubezpieczonej, którzy są uprawnieni do otrzymywania świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia > Deklaracje > Dane podatnika/ubezpieczonego i kliknąć Dodaj osobę. Następnie, należy uzupełnić formularz z danymi osoby i zapisać go.Dane osoby można edytować lub usunąć.

Read More

Deklaracja zgłoszeniowa ZUS ZCNA członka rodziny

Deklarację ZUS ZCNA to formularz umożliwiających zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Dokument wypełnia się także wówczas, gdy konieczne jest zgłoszenie utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny, bądź wymagane jest wprowadzenie korekt lub zmian w poprzednio złożonym formularzu. Do ubezpieczenia można zgłosić członka rodziny, niepodlegającego ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, np. dziecko do […]

Read More

Zaświadczenie ZUS Z-3b

Zaświadczenie płatnika składek, czyli formularz ZUS-3b, muszą złożyć ubezpieczeni, którzy chcą skorzystać z zasiłku chorobowego. Dotyczy to jednak tylko trzech grup: osoby wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby współpracujące z tymi, którzy wykonują pozarolniczą działalność, duchowni. Formularz ten służy do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego czy rehabilitacyjnego i ich wysokości. Przyjmuje się że zaświadczenie należy przekazać […]

Read More

Księgowanie faktury za zakup środka trwałego od kontrahenta zagranicznego

W celu prawidłowego zaksięgowania faktury zakupu dotyczącej środka trwałego od kontrahenta UE należy utworzyć i przypisać do dokumentu odpowiednią kategorię księgową.W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia > Ustawienia księgowe > Kategorie i kliknąć Dodaj kategorię. Następnie w oknie dodawania kategorii należy określić m.in.: nazwę kategorii, typ (koszty), metodę rozliczania podatku VAT.W sekcji […]

Read More

Zmiana domyślnego miesiąca księgowego

W systemie istnieje możliwość zmiany domyślnego miesiąca księgowego. Funkcja dostępna jest po wejściu w Dane i ustawienia > Ustawienia księgowe> „Ustaw domyślnie rozliczany miesiąc księgowy”. Za pomocą tej funkcji można określić domyślny miesiąc księgowy: bieżący lub poprzedni.  Zdefiniowany w ten sposób miesiąc księgowy będzie prezentowany zarówno w widoku księgowania dokumentów, ewidencji jak i deklaracji podatkowych […]

Read More

Księgowanie faktury zakupu WNT

W celu prawidłowego zaksięgowania dokumentu zakupu dotyczącego transakcji wewnątrzwspónotowego nabycia towarów WNT należy:– wprowadzić dokument do systemu za pomocą funkcji „Dodaj koszt”.W dokumencie nie wprowadzamy krajowej stawki podatku VAT, gdyż tą określamy w kategorii księgowej przypisanej do dokumentu. – utworzyć i przypisać do dokumentu odpowiednią kategorię księgową. Aby dodać kategorię księgową należy:1. Wejść w Dane […]

Read More

Szczegółowe podsumowanie JPK V7

Funkcja jest dostępna po kliknięciu dla danej deklaracji w Opcje > Szczegóły.Dzięki temu w łatwy i szybki sposób, bez konieczności pobierania wydruku JPK V7, można sprawdzić sumę wartości podatku należnego i naliczonego, kwotę nadwyżki jaka została przeniesiona z wcześniejszej deklaracji oraz wartość podatku do zapłaty, zwrotu lub przeniesienia wynikającą z bieżącej deklaracji.

Read More

Deklaracja VAT-8

Deklaracje VAT-8 składają przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT w sytuacji, gdy dobrowolnie lub obowiązkowo zarejestrowali się do transakcji unijnych (WNT). Dokonują WNT. Dokonują importu usług. Dokonują dostawy towarów zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5. Świadczą usługi zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8. Uwaga: Jeżeli przedsiębiorca nie jest czynnym podatnikiem i dokonuje […]

Read More