Jak usunąć konto z szybkafaktura.pl?

Zgodnie z treścią Regulaminu systemu, którego treść jest dostępna na stronie (par.6, pkt.5) użytkownik ma prawo zgłosić prośbę o usunięcie konta.W tym celu właściciel konta powinien przesłać zgłoszenie mailowe do Biura Obsługi Klienta (bok@szybkafaktura.pl).Zgłoszenie zostanie zrealizowane najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.

Read More

Wystawianie dokumentów kasowych KP,KW

W celu wystawienia dokumentu kasowego KP (Kasa przyjmie) lub KW (Kasa wyda) należy wejść w Dokumenty > Kasa > Dokumenty kasowe. Następnie w widoku listy dokumentów kasowych należy kliknąć klawisz Wystaw dokument kasowy i uzupełnić formularz. Zapisany dokument kasowy można wydrukować, pobrać w postaci pliku PDF, edytować lub usunąć. Funkcja Usuń oraz Edytuj jest niedostępna […]

Read More

Dodawanie własnej numeracji dla dokumentów i raportów kasowych

Dla dodanej w systemie Kasy istnieje możliwość utworzenia własnej numeracji dokumentów oraz raportów kasowych.Aby utworzyć własną numerację tych dokumentów należy Dane i ustawienia > Kasa > kliknąć klawisz Opcje > Edytuj.Następnie w oknie edycji Kasy zaznaczyć w sekcji ‚Format numeracji dokumentów kasowych’ lub ‚Format numeracji raportów kasowych’ opcję „własna numeracja” i wpisać własny schemat.

Read More

Dodawanie Kasy

W celu dodania kasy należy najpierw włączyć w systemie moduł Kasowy.Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie TUTAJ. Następnie, funkcja dodania Kasy jest dostępna po wejściu w Dane i ustawienia > Kasa > Dodaj Kasę. Następnie w oknie dodawania kasy uzupełnić wymagane pola i na koniec kliknąć Zapisz.

Read More

Jak włączyć moduł kasowy?

Aby wykonywać w systemie rozliczenia w ramach modułu Kasa należy w pierwszej kolejności włączyć funkcję Kasa.W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia > Kasa > zaznaczyć opcję „Używam modułu kasowego” i w dalszej kolejności dodać Kasę.

Read More

Rezygnacja pracownika z PPK

Rezygnację pracownika z PPK należy odnotować w systemie po wejściu w Kadry i płace > Pracownicze Plany Kapitałowe.Funkcja rezygnacji jest dostępna dla wybranego pracownika po kliknięciu w Opcje > Rezygnacja. W oknie Rezygnacji pracownika z PPK domyślna data rezygnacji jest ustawiana jako bieżąca.

Read More

Co oznacza PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) i kogo dotyczy?

Celem PPK jest umożliwienie pracownikom gromadzenia dodatkowych środków do wypłaty po 60 roku życia.Wpłaty do PPK finansowane są przez pracownika, pracodawcę oraz budżet państwa. Wpłata podstawowa pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika, Wpłata podstawowa Pracownika wynosi 2%. W przypadku jednak, gdy łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekracza kwoty 120% min. wynagrodzenia, pracownik ma możliwość […]

Read More

Co oznacza status dokumentu wyeksportowany?

Dla dokumentu ze statusem wyeksportowany niedostępne są funkcje: Edytuj oraz Usuń. W systemie istnieje możliwość zmiany statusu dokumentu wyeksportowany na niewyeksportowany.W tym celu należy zaznaczyć dokument lub wybrane dokumenty w widoku listy dokumentów. Następnie należy kliknąć klawisz Opcje dla zaznaczonych > Zmień dla wielu > Zmień status na > niewyeksportowane > Zapisz.

Read More

Deklaracja VAT-9M

Deklarację VAT-9M składają przedsiębiorcy zwolnieni z VAT w sytuacji, gdy nie rozliczają transakcji WNT a : Dokonują importu usług. Dokonują dostawy towarów zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5. Świadczą usługi zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8. Aby utworzyć w systemie deklarację VAT-8 należy najpierw w Dane i ustawienia > Ustawienia księgowe […]

Read More