Zaświadczenie płatnika składek, czyli formularz ZUS-3b, muszą złożyć ubezpieczeni, którzy chcą skorzystać z zasiłku chorobowego. Dotyczy to jednak tylko trzech grup:

  • osoby wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • osoby współpracujące z tymi, którzy wykonują pozarolniczą działalność,
  • duchowni.


Formularz ten służy do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego czy rehabilitacyjnego i ich wysokości. Przyjmuje się że zaświadczenie należy przekazać do ZUS-u w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia.

Aby wygenerować formularz ZUS Z-3b należy wejść w Księgowość > Deklaracje ZUS > Inne i kliknąć klawisz Dodaj deklarację.

Następnie uzupełnić formularz ZUS Z-3b.

Utworzony formularz można pobrać w postaci pliku PDF

lub XML.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *