Co zawiera Kokpit?

Po zalogowaniu do systemu wyświetla się strona główna 'Kokpit’, która zawiera najważniejsze informacje na temat aktualnej sytuacji finansowej firmy oraz listę powiadomień generowanych przez system automatycznie.Prezentowane kwoty są wartościami brutto. Pierwsza część widoku Kokpit zawiera: Oczekiwane wpływy w bieżącym miesiącu – prezentuje sumę oczekiwanych wpływów z danego miesiąca kalendarzowego. Kliknięcie w link 'Zobacz należności’ przenosi […]

Read More

Import produktów

Istnieje możliwość importu bazy produktów. W tym celu należy wejść w Produkty > Importuj listę i postępować zgodnie z instrukcją. Prawidłowy plik importu produktów powinien być w formacie XLS lub CSV i zwierać następujące kolumny: 1. „Nazwa” -> nazwa towaru/usługi np. pranie dywanów. 2. „PKWUiU” 2. „Jednostka miary” -> np. usł., szt. 3. „Stawka VAT” […]

Read More

Dodawanie kontrahenta

Aby dodać nowego kontrahenta należy wejść w zakładkę Kokpit>Kontrahenci>Dodaj kontrahenta. Na koniec kliknij klawisz Zapisz. Można w tym momencie dodać osoby do kontaktu oraz dodać wpis odnośnie historii kontaktu, jak i w ustawieniach czyli ustawienia finansowe ( np. rabat), jak i numer konta bankowego kontrahenta. Za każdym razem trzeba nowe dane zapisać lub dodać.   […]

Read More

Import kontrahentów

System szybkafaktura.pl umożliwia  importu listy kontrahentów w formie pliku .XLS lub CSV. Plik z listą kontrahentów powinien mieć format XLS lub CSV i rozmiar nie przekraczający 5 mb. Plik musi zawierać następujące dane w osobnych kolumnach: Nazwa kontrahenta NIP (w przypadku firmy) bez prefixu Adres (w postaci: ulica, numer domu/lokalu) Kod pocztowy Miejscowość Kraj Opcjonalnie […]

Read More