Rozporządzenie ministra finansów z dnia 7 stycznia 2022 r., które weszło w życie 8 stycznia 2022r. przedłużyło niektórym płatnikom terminy poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy, począwszy od zaliczek za styczeń 2022r.
Zgodnie z nim, wysokość zaliczki za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r.

System w sposób automatyczny oblicza w wynagrodzeniu pracownika zaliczkę na podatek dochodowy wg. przepisów obowiązujących w 2021 roku oraz ustawy Polski Ład przy czym w danym miesiącu uwzględniane jest wyliczenie korzystniejsze dla pracownika.

Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu wypłaty pracownika.

W przypadku rezygnacji pracownika z możliwości przedłużania terminu poboru i przekazywania zaliczek należy w umowie pracownika zaznaczyć opcję 'Pracownik złożył wniosek o nierozliczanie ulgi dla klasy średniej miesięcznie ’.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *