Ulga dla klasy średniej:

 • przysługuje osobom zatrudnionym na umowie o pracę oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które rozliczają podatek dochodowy wg. skali podatkowej *(nie dotyczy ryczałtowców oraz podatku liniowego),
  Z ulgi dla klasy średniej nie skorzystają osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), emeryci, a także podatnicy płacący PIT według stawki liniowej.
 • ulga zacznie obowiązywać w 2022 r., więc będzie można ją wyliczyć w deklaracji składanej w 2023r. Podatnicy będą mogli też z niej skorzystać miesięcznie.
 • w rozliczeniu rocznym ulga przysługuje jedna – dotycząca całości źródeł.
  Jeśli więc podatnik miał 2 lub więcej tytułów zarobkowania, które samodzielnie nie dały mu prawa do ulgi, ale łącznie jego przychód jest w przedziale między 68 412 a 133 691,01 zł będzie miał prawo zastosować ulgę w rozliczeniu rocznym PIT.
 • ulgą objęte zostały osoby zarabiające powyżej 68412 zł rocznie (5700 zł mc).
  Warunkiem skorzystania z ulgi jest jednak dochód nie wyższy niż 133 692 zł (11 141 zł mc)
 • osoby osiągające dochody w tym przedziale mogą odliczyć od dochodu kwotę wyliczoną wg. specjalnego wzoru, dzięki czemu pomniejszony podatek zrekompensuje im podwyższoną składkę zdrowotną,
 • są 2 wzory liczenia ulgi:
  Pierwszy – dla przedziału dochodów między 68 412 zł a 102 588 zł
  Drugi – dla przedziału 102 588 zł – 133 692 zł.
Roczny przychód Wysokość ulgi
do 68 411,99 zł 0 zł
68 412 – 102 588 zł (przychód x 6,88% – 4566zł) / 0,17
102 588 zł – 133 692 zł (przychód * (-7,35%) + 9829 zł) / 0,17
od 133 692,01 zł 0 zł
 • ulga dla klasy średniej a miesięczne zaliczki na podatek dochodowy
  Za miesiące, w których podatnik uzyskał przychody w wysokości od 5701 zł do 11 141 zł.mc.(opodatkowane wg.skali), pomniejsza się dochód o kwotę ulgi dla pracowników w każdym miesiącu w wysokości obliczonej wg. wzoru

przychody x 6,68% – 380,5 zł /0,17, gdzie suma przychodów jest w przedziale od 5701zł do 8549zł.
przychody x(-7,75%) +819,08 zł/0,17, gdzie suma przychodów jest od 8549zł do 11 141zł.

W systemie wysokość ulgi jest naliczana w sposób automatyczny w oparciu o powyższe parametry.
W przypadku pracownika zatrudnionego na umowę o pracę ulga naliczona jest w miesięcznym wynagrodzeniu.

W przypadku przedsiębiorcy ulga naliczana jest w miesięcznej zaliczce na podatek dochodowy (PIT-5)

Rezygnację z naliczania ulgi dla klasy średniej należy wprowadzić w systemie:
– dla pracownika w danych umowy (Kadry i płace > Umowy > Edytuj)

 • dla przedsiębiorcy w Dane i ustawienia > Deklaracje > Ustawienia podatkowe


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *