Filtrowanie dokumentów wg. statusu płatności

W systemie istnieje możliwość filtrowania dokumentów wg. następujących statusów płatności:– nieopłacone– częściowo opłacone– nadpłacone– opłacone Aby wyświetlić listę dokumentów z odpowiednim statusem należy wybrać z górnym menu Dokumenty > Wszystkie lub Dokumenty > Sprzedaż bądź Dokumenty > Zakup.Następnie nad listą dokumentów należy kliknąć funkcję Pokaż filtry > Kwoty i rozwinąć listę 'Status płatności’. Możliwość filtrowania […]

Read More

Windykacja online

Jeśli Twój kontrahent spóźnia się z zapłatą faktury mimo wysłanych wcześniej przypomnień i wezwań, możesz w szybkafaktura.pl zlecić fakturę do windykacji.Usługa jest realizowana przez zaufanego Partnera – firmę Kaczmarski Inkasso. W jaki sposób mogę przekazać fakturę do windykacji?1. Zaloguj się do systemu szybkafaktura.pl2. Odszukaj niezapłaconą fakturę sprzedaży, której minął termin płatności.W tym celu można wejść […]

Read More

Finansowanie faktur

Usługa finansowania faktur jest świadczona przez ING Bank Śląski S.A. i jest dostępna po wejściu w Płatności > Finansowanie faktur. Jak to działa?1. Aktywuj finansowanie faktur.Zaloguj się do systemu i przejdź do Płatności > Finansowanie faktur , zapoznaj się z treścią zgód i aktywuj usługę. Z naszej usługi korzystają firmy prowadzące sprzedaż z odroczonym terminem płatności […]

Read More

Co zawiera zakładka Płatności?

Należności – umożliwia wyświetlenie należności wynikających z wystawionych dokumentów sprzedaży Zobowiązania – umożliwia wyświetlenie zobowiązań wynikających z wprowadzonych dokumentów zakupu Raporty zarządcze – wyświetla raport Przychody i Rozchody Zestawienia – możliwość wyświetlenia zestawienia sprzedaży VAT, zakupu VAT, podatkowego VAT oraz dokumentów sprzedaży za wybrany okres. Dochodowość sprzedaży – możliwość wyświetlenia raportów marży wg produktów i […]

Read More

Dodawanie konta bankowego

Aby dodać konto bankowe w systemie należy wejść w Dane i ustawienia > rachunki bankowe i kliknąć Dodaj rachunek bankowy. Zapisany rachunek  można edytować, usunąć lub ustawić jako domyślny po kliknięciu klawisz Opcje.

Read More

Eksport płatności do konta bankowego

W zakładce Płatności>Zobowiązania jest  dostępna funkcja eksportu danych do przelewu do pliku Multicash PLI (formt .csv). Eksport płatności umożliwia pobranie kompletnych danych do przelewu a następnie ich import do konta bankowego. Funkcja ta dotyczy tylko faktur zakupu z opcją zapłaty przelew. Aby wygenerować dane do pliku PLI należy w widoku Zobowiązania zaznaczyć odpowiedni dokument > […]

Read More

Łączenie faktur z przelewami

Aby połączyć płatności wykonane przez system bankowości elektronicznej z systemem szybkafaktura.pl należy pobrać z banku plik w formacie mt940 i dodać go do systemu. Aby importować wyciąg bankowy należy wejść w zakładkę Płatności> Połącz przelewy z fakturami > Dodaj wyciąg z banku. Po dodaniu pliku system dokona odczytu jego danych a następnie przedstawi propozycję połączeń […]

Read More

Gdzie znajdę zestawienie nieopłaconych faktur sprzedaży?

Zestawienie nieopłaconych faktur znajduje się w zakładce Płatności > Należności > Niezapłacone/Zaległe. System daje możliwości dowolnego filtrowania dokumentów wg. terminu zapłaty, nazwy kontrahenta, numerze dokumentu oraz sortowania. Zestawienie należności można pobrać za pomocą funkcji Drukuj do pliku pdf. lub xls. Z tego miejsca możesz także wysłać przypomnienie do kontrahenta (funkcja Wyślij przypomnienie) lub pobrać gotowy […]

Read More

Zestawienie płatności dokumentów sprzedaży

W celu sporządzenia zestawienia płatności dokumentów sprzedaży należy wejść w zakładkę Płatności>Należności i korzystając z dostępnych filtrów tj. zaległe/przyszłe, zapłacone/niezapłacone, termin zapłaty, nazwę kontrahenta, metodę płatności wyszukać listę dokumentów. Następnie należy zaznaczyć listę dokumentów (okienko zaznacz/odznacz wszystko) oraz kliknąć w klawisz drukuj. Istnieje możliwość wyeksportowania zestawienia do pliku PDF lub do XLS.       […]

Read More

Wezwanie do zapłaty

W celu wydrukowania wezwania do zapłaty należy wejść w zakładkę Płatności>Należności, następnie odszukać właściwy dokument/dokumenty, zaznaczyć ją (kwadracik po lewej stronie)  kliknąć w klawisz Opcje dla zaznaczonych > Drukuj wezwanie do zapłaty. W następnym oknie ukaże się żądane wezwanie do zapłaty i wystarczy kliknąć w klawisz Drukuj. Treść wezwania do zapłaty możesz w dowolny sposób […]

Read More