Tworzenie raportu kasowego

Aby utworzyć raport kasowy należy wejść W Dane i ustawienia > Dokumenty kasowe > kliknąć Nowy raport kasowy.Następnie w oknie tworzenia raportu wybrać z listy właściwą kasę oraz określić okres, którego dotyczy raport. Wówczas, na podstawie wystawionych w danym okresie dokumentów kasowych system wyświetli szczegółowe rozliczenie kasy. Jeśli wszystkie dane są poprawne należy potwierdzić utworzenie […]

Read More

Wydruk dokumentu kasowego

Dokument kasowy KP oraz KW można pobrać do wydruku.W tym celu należy wejść w Dokumenty > Kasa > Dokumenty kasowe.Dla wybranego dokumentu należy kliknąć Opcje > Drukuj.Wówczas system wyświetli automatycznie okno wydruku dokumentu.

Read More

Wystawianie dokumentów kasowych KP,KW

W celu wystawienia dokumentu kasowego KP (Kasa przyjmie) lub KW (Kasa wyda) należy wejść w Dokumenty > Kasa > Dokumenty kasowe. Następnie w widoku listy dokumentów kasowych należy kliknąć klawisz Wystaw dokument kasowy i uzupełnić formularz. Zapisany dokument kasowy można wydrukować, pobrać w postaci pliku PDF, edytować lub usunąć. Funkcja Usuń oraz Edytuj jest niedostępna […]

Read More

Dodawanie własnej numeracji dla dokumentów i raportów kasowych

Dla dodanej w systemie Kasy istnieje możliwość utworzenia własnej numeracji dokumentów oraz raportów kasowych.Aby utworzyć własną numerację tych dokumentów należy Dane i ustawienia > Kasa > kliknąć klawisz Opcje > Edytuj.Następnie w oknie edycji Kasy zaznaczyć w sekcji 'Format numeracji dokumentów kasowych’ lub 'Format numeracji raportów kasowych’ opcję „własna numeracja” i wpisać własny schemat.

Read More

Dodawanie Kasy

W celu dodania kasy należy najpierw włączyć w systemie moduł Kasowy.Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie TUTAJ. Następnie, funkcja dodania Kasy jest dostępna po wejściu w Dane i ustawienia > Kasa > Dodaj Kasę. Następnie w oknie dodawania kasy uzupełnić wymagane pola i na koniec kliknąć Zapisz.

Read More

Jak włączyć moduł kasowy?

Aby wykonywać w systemie rozliczenia w ramach modułu Kasa należy w pierwszej kolejności włączyć funkcję Kasa.W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia > Kasa > zaznaczyć opcję „Używam modułu kasowego” i w dalszej kolejności dodać Kasę.

Read More