Nowe oznaczenia transakcji JPK V7 od 01-01-2022

W związku z nową strukturą JPK V7 obowiązującą od 01-01-2022 pojawiły się w formularzu dokumentu sprzedaży 2 nowe oznaczenia w ‚Rodzaj transakcji JPK V7’. Są to: WSTO_EE – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia wysyłki znajdują się na terenie kraju oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. […]

Read More

Nowe stawki ryczałtu od 01-01-2022

Do końca 2021 roku dostępnych było 8 stawek ryczałtu : 17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje 10 stawek ryczałtu: 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Nowe stawki ryczałtu są dostępne:W formularzu dokumentu sprzedaży > tabela produkty > Ryczałt. W Dane i […]

Read More

Faktura VAT RR

Co to jest faktura VAT RR?Faktura VAT RR jest dokumentem zakupu produktów rolnych oraz niektórych usług od rolników ryczałtowych. Mimo, że sprzedającym produkty jest rolnik, dokument zakupu zawsze wystawia nabywca. Jej oryginał przedsiębiorca powinien przekazać dostawcy w formie papierowej lub elektronicznej. Przed wystawieniem tego należy upewnić się czy są spełnione poniższe warunki: zakupione towary lub […]

Read More

Filtrowanie dokumentów wg. statusu płatności

W systemie istnieje możliwość filtrowania dokumentów wg. następujących statusów płatności:– nieopłacone– częściowo opłacone– nadpłacone– opłacone Aby wyświetlić listę dokumentów z odpowiednim statusem należy wybrać z górnym menu Dokumenty > Wszystkie lub Dokumenty > Sprzedaż bądź Dokumenty > Zakup.Następnie nad listą dokumentów należy kliknąć funkcję Pokaż filtry > Kwoty i rozwinąć listę ‚Status płatności’. Możliwość filtrowania […]

Read More

Zbiorcze pobieranie wydruku dokumentów

Aby pobrać zbiorczy wydruk dokumentów w postaci pliku PDF należy w widoku listy dokumentów zaznaczyć dokumenty z listy. Następnie kliknąć klawisz Opcje dla zaznaczonych > Pobierz > PDF.W przypadku ilości dokumentów powyżej 30 system wygeneruje i wyśle wiadomość z linkiem do pobrania dokumentów.

Read More

Szybki podgląd danych dokumentu oraz jego historii

W systemie istnieje możliwość szybkiego wglądu w podstawowe dane dotyczące dokumentu tj.: historia płatności czy dokumentu, bez konieczności klikania w jego podgląd.Funkcja ta jest dostępna w widoku listy dokumentów, gdzie po kliknięciu w wiersz dotyczący danego dokumentu rozwinie się widok zakładek jak na załączonym obrazku. Szczegóły > przedstawiają informacje o produktach, łączną wartość netto, vat […]

Read More

Zmiana tagu dla wielu dokumentów

Aby zmienić tag zbiorczo dla wielu dokumentów należy najpierw w widoku listy dokumentów zaznaczyć dokumenty, których ma dotyczyć zmiana.Następnie kliknąć klawisz Opcje dla zaznaczonych > Zmień dla wielu. W oknie listy dostępnych opcji należy wpisać odpowiednią treść w polu Tagi i zapisać zmiany klawiszem Zapisz.

Read More

Drugi rachunek bankowy na fakturze

W formularzu faktury można dodać dane drugiego rachunku bankowego.Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla przedsiębiorców wystawiających dokumenty w obcej walucie.Aby dodać drugi rachunek bankowy należy w sekcji Płatność kliknąć Dodaj drugi rachunek. Następnie, w oknie Rachunku bankowe wskazać odpowiednie konto.

Read More

Księgowanie faktury za zakup środka trwałego od kontrahenta zagranicznego

W celu prawidłowego zaksięgowania faktury zakupu dotyczącej środka trwałego od kontrahenta UE należy utworzyć i przypisać do dokumentu odpowiednią kategorię księgową.W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia > Ustawienia księgowe > Kategorie i kliknąć Dodaj kategorię. Następnie w oknie dodawania kategorii należy określić m.in.: nazwę kategorii, typ (koszty), metodę rozliczania podatku VAT.W sekcji […]

Read More

Księgowanie faktury zakupu WNT

W celu prawidłowego zaksięgowania dokumentu zakupu dotyczącego transakcji wewnątrzwspónotowego nabycia towarów WNT należy:– wprowadzić dokument do systemu za pomocą funkcji „Dodaj koszt”.W dokumencie nie wprowadzamy krajowej stawki podatku VAT, gdyż tą określamy w kategorii księgowej przypisanej do dokumentu. – utworzyć i przypisać do dokumentu odpowiednią kategorię księgową. Aby dodać kategorię księgową należy:1. Wejść w Dane […]

Read More