Faktura VAT RR

Co to jest faktura VAT RR?Faktura VAT RR jest dokumentem zakupu produktów rolnych oraz niektórych usług od rolników ryczałtowych. Mimo, że sprzedającym produkty jest rolnik, dokument zakupu zawsze wystawia nabywca. Jej oryginał przedsiębiorca powinien przekazać dostawcy w formie papierowej lub elektronicznej. Przed wystawieniem tego należy upewnić się czy są spełnione poniższe warunki: zakupione towary lub […]

Read More

Eksport danych z dokumentów do pliku CSV

W szybkafaktura.pl istnieje możliwość pobrania zestawienie z danych z dokumentów w postaci pliku CSV.Funkcja taka jest dostępna po wejściu w Dokumenty > Wszystkie lub Sprzedaż/Wydatki, gdzie należy zaznaczyć wybrane dokumenty i kliknąć klawisz Opcje dla zaznaczonych > Pobierz. W kolejnym kroku wystarczy już tylko wybrać rodzaj pliku CSV i Pobierz.

Read More

Pobieranie danych z dokumentów w pliku XLS, CSV

System szybkafaktura.pl umożliwia zbiorcze pobieranie danych z dokumentów sprzedaży oraz zakupu w postaci pliku XLS lub CSV.Funkcja ta jest dostępna po wejściu w Dokumenty > Sprzedaż lub Dokumenty > Wydatki, gdzie w dalszej kolejności należy określić zakres danych, zaznaczyć listę dokumentów (okienko znajdujące się nad tabelą dokumentów z lewej strony) i kliknąć klawisz Opcje dla […]

Read More

Do czego służy funkcja „Portfele”?

Portfele mogę być przydatnym znacznikiem dla określania dokumentów zapłaconych gotówką z określonej puli środków.Funkcja Portfele znajduje się w zakładce Dane i ustawienia > Portfele. Aby dodać nowy portfel należy kliknąć przycisk „Dodaj portfel”. W oknie dodawania portfela należy podać jego nazwę i określić, czy ma on być domyślnym.Zapisany portfel można edytować, usunąć lub zmienić jego […]

Read More

Import towarów spoza UE w JPK V7

W przypadku importu towarów z grupy państw trzecich do Polski przedsiębiorca zobligowany jest do stosowania dodatkowego oznaczenia na dokumencie zakupu w postaci oznaczenia „IMP”.Oznaczenie to odnosi się do importu towarów w procedurze uproszczonej zgodnej z art. 33a ustawy o VAT . W jaki sposób należy wprowadzić dokument zakupu z oznaczeniem „IMP” ?Istnieje możliwość wprowadzenia dokumentu […]

Read More

Dokument kosztowy „metoda kasowa” w JPK V7

Od 1.10.2020 r. dokument zakupu, który posiada adnotację „metoda kasowa” należy dodatkowo oznaczyć kodem „MK”.Ponadto, faktura „MK” powinna być rozliczona w dacie płatności (nie wcześniej niż w dacie odbioru faktury) lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. W jaki sposób wprowadzić do systemu fakturę zakupu z oznaczeniem „metoda kasowa” ? Istnieje możliwość wprowadzenia faktury […]

Read More

Filtrowanie listy dokumentów

System daje możliwość filtrowania listy dokumentów na wiele różnych sposobów. 1. Lista dokumentów „Wszystkie” wyświetla domyślnie wszystkie typy dokumentów dla wszystkich kontrahentów, niezależnie od okresu. 2. Lista „Wydatki” przedstawia listę wszystkich dokumentów zakupu dla wszystkich kontrahentów, niezależnie od okresu. 3. Lista „Przychody” przedstawia listę wszystkich dokumentów sprzedaży dla wszystkich kontrahentów, niezależnie od okresu. Każda z […]

Read More

Naucz system odczytywania Twoich faktur dodanych przez OCR

System umożliwia rozpoznawanie treści dokumentów dzięki funkcji OCR opis funkcji OCR znajdziesz tutaj filmik prezentujący praktyczne wykorzystanie funkcji OCR znajdziesz tutaj   Wdrożyliśmy mechanizm, dzięki któremu możesz zwiększyć skuteczność odczytu danych z faktur. Aby uczyć system rozpoznawania należy podczas weryfikacji dokumentu: zaznaczyć na obrazie faktury obszar, gdzie znajduje się dana informacja (w przykładzie poniżej zaznaczono […]

Read More

Lista dokumentów kosztowych (Wydatki)

W celu wyszukania dokumentów zakupu (wydatków) należy wejść w zakładkę Dokumenty > Wydatki. Lista dokumentów zawiera panel filtrowania, który pozwala na wyszukiwanie konkretnych dokumentów używając widocznych filtrów lub po kliknięciu w klawisz Pokaż filtry.

Read More

Wprowadzanie faktury zakupu

Aby wprowadzić fakturę zakupu do systemu należy po zalogowaniu w systemie kliknąć: Dodaj dokument Następnie kliknąć: „Zarejestruj ręcznie”> funkcja pozwala na ręczne dodawanie dokumentu zakupu za pomocą formularza dokumentu lub „Zarejestruj z pliku”> wystarczy dodać skan lub zdjęcie dokumentu (plik w formacie PDF, JPG.,PNG.,TIFF)a system przetworzy i odczyta dane z dokumentu. Po kliknięciu „Zarejestruj ręcznie” […]

Read More