Nowe oznaczenia transakcji JPK V7 od 01-01-2022

W związku z nową strukturą JPK V7 obowiązującą od 01-01-2022 pojawiły się w formularzu dokumentu sprzedaży 2 nowe oznaczenia w ‚Rodzaj transakcji JPK V7’. Są to: WSTO_EE – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia wysyłki znajdują się na terenie kraju oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. […]

Read More

Szczegółowe podsumowanie JPK V7

Funkcja jest dostępna po kliknięciu dla danej deklaracji w Opcje > Szczegóły.Dzięki temu w łatwy i szybki sposób, bez konieczności pobierania wydruku JPK V7, można sprawdzić sumę wartości podatku należnego i naliczonego, kwotę nadwyżki jaka została przeniesiona z wcześniejszej deklaracji oraz wartość podatku do zapłaty, zwrotu lub przeniesienia wynikającą z bieżącej deklaracji.

Read More

Korygowanie faktur sprzedaży w JPK V7

W przypadku konieczności skorygowania faktury sprzedaży po 30.09.2020 r. należy pamiętać aby w formularzu faktury korygującej oznaczyć pozycje odpowiednim kodem GTU lub transakcji/dokumentu, jeśli transakcje podlegają takiemu obowiązkowi. Faktury korygujące, które zwiększają podstawę opodatkowania (in plus), należy zaliczyć do podatku VAT w dacie faktury pierwotnej. Takie faktury korygujące wystawione po 30 września 2020r. do faktur […]

Read More

Usługi wymagające oznaczeń w JPK V7

Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi wymienione w kategoriach GTU od 11 do 13 będą zobowiązani do  wykazywania powyższych usług w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_V 7. GTU_11 to usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.Usługi te dotyczą usług, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do […]

Read More

Korekta JPK V7

W przypadku zmian lub błędów wpływających na część ewidencyjną lub deklaracyjną pliku JPK V7 należy sporządzić korektę pliku. Funkcja tworzenia korekty dla pliku JPK V7 za dany okres jest dostępna po kliknięciu Opcje > Korekta. W kolejnym kroku należy wskazać, która część a być skorygowana (część ewidencyjna, deklaracyjna czy obie). Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie dla […]

Read More

Wysyłka pliku JPK V7

W szybkafaktura.pl utworzony plik JPK V7 można wysłać do Urzędu Skarbowego.W tym celu należy kliknąć dla wygenerowanego pliku klawisz Pobierz i wskazać jeden z dwóch wariantów wysyłki. Podpis kwotą przychodu. 2. Podpis Profilem Zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.W tym celu należy najpierw pobrać plik JPK V7, następnie podpisać go i dodać do systemu. Po wysłaniu pliku […]

Read More

Import towarów spoza UE w JPK V7

W przypadku importu towarów z grupy państw trzecich do Polski przedsiębiorca zobligowany jest do stosowania dodatkowego oznaczenia na dokumencie zakupu w postaci oznaczenia „IMP”.Oznaczenie to odnosi się do importu towarów w procedurze uproszczonej zgodnej z art. 33a ustawy o VAT . W jaki sposób należy wprowadzić dokument zakupu z oznaczeniem „IMP” ?Istnieje możliwość wprowadzenia dokumentu […]

Read More

Dokument kosztowy „metoda kasowa” w JPK V7

Od 1.10.2020 r. dokument zakupu, który posiada adnotację „metoda kasowa” należy dodatkowo oznaczyć kodem „MK”.Ponadto, faktura „MK” powinna być rozliczona w dacie płatności (nie wcześniej niż w dacie odbioru faktury) lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. W jaki sposób wprowadzić do systemu fakturę zakupu z oznaczeniem „metoda kasowa” ? Istnieje możliwość wprowadzenia faktury […]

Read More

Sprzedaż usług elektronicznych w JPK V7

Od 1.10.2020 r. przedsiębiorcy świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze, elektroniczne, dla których miejsce świadczenia określone jest zgodnie z treścią ustawy art 28 k. (pełna treść znajduje się tutaj) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będą zobligowani do stosowania na dokumencie sprzedaży kodu transakcji „EE”. Oznaczenie to jest niezbędne w celu prawidłowego zaksięgowania dokumentu do części […]

Read More