Jakie funkcje umożliwia moduł Magazyn?

Wystaw dokument magazynowy – umożliwia wystawiania dokumentów PZ, WZ, PW, RW Lista dokumentów – umożliwia przeglądanie dokumentów magazynowych Stany magazynowe – umożliwia sprawdzenie stanów magazynowych Inwentaryzacje – umożliwia wykonanie inwentaryzacji magazynu (3 rodzaje)

Read More

Czy istnieje możliwość wyłączenia i ukrycia modułu Magazyn?

Pytanie użytkownika: Posiadam pakiet Pełny, ale w związku z tym, że nie prowadzę sprzedaży towarów, zakładka Magazyn jest dla mnie całkowicie zbędna. Czy mogę w jakiś sposób ją ukryć lub wyłączyć? Odpowiedź: Istnieje możliwość wyłączenia modułu Magazyn w widoku Menu. Funkcja ta jest dostępna w Dane i Ustawienia > Magazyn > Używam Magazynu. Odznaczenie opcji […]

Read More

Zestawienie dokumentów magazynowych dla danego towaru

W systemie znajduje się szczegółowe zestawienie listy dokumentów magazynowych powiązanych z danym towarem. Aby wyświetlić podgląd takiego widoku należy wejść w Magazyn > stany magazynowe i kliknąć w nazwę konkretnego towaru. Wówczas system wyświetli listę dokumentów jak na podanym przykładzie.

Read More

Magazyn – produkcja- kompletowanie produktów gotowych do sprzedaży

System nie obsługuje produkcji. Można pewne procesy uregulować dokumentami wewnętrznymi. Sytuacja, która może się zdarzyć, to zakup różnych podzespołów (części) do kompletowania z nich zestawów komputerowych, a sprzedać je jako zestaw. Można w takiej sytuacji wystawić następujące dokumenty: PZ – przyjęcie z zewnątrz, który jest powiązany z fakturą zakupu za te części, kolejno wystawiamy dokument, RW- rozchód wewnętrzny, […]

Read More

Stany magazynowe

Aby sprawdzić aktualny stan magazynowy poszczególnych towarów należy z zakładki Magazyn>Stany magazynowe. W podglądzie widoczna jest wartość wszystkich towarów znajdujących się na stanie wg średniej ceny magazynowej. System pozwala na filtrowanie listy towarów w zależności od ilości produktów (zerowa i niezerowa ilość) oraz wyszukiwanie po nazwie czy kodzie. Wygenerowane zestawienie można pobrać w postaci pliku […]

Read More

Inwentaryzacja – Magazyn

Aby przeprowadzić inwentaryzację magazynu, należy wybrać w zakładce Magazyn>Inwentaryzacje i kliknąć Wykonaj inwentaryzację. Wówczas, wyświetli się okno wyboru inwentaryzacji, w którym znajdują się 3 typy: – wprowadzająca – ten rodzaj inwentaryzacji inicjuje stany magazynowe i zalecany w przypadku braku stanu początkowego magazynu, – aktualizująca – zmienia stany tylko towarom uwzględnionym w arkuszach spisowych i jest […]

Read More

Wystawianie podobnych dokumentów magazynowych.

W przypadku jeśli użytkownik wystawia podobne lub identyczne dokumenty magazynowe istnieje możliwość szybkiego wygenerowania nowego dokumentu na wzór poprzedniego. W tym celu należy z listy dokumentów magazynowych (Magazyn > Lista dokumentów) wybrać najpierw właściwy dokument, a następnie kliknąć Opcje > Wystaw podobny). Wówczas system wygeneruje nowy dokument zawierający skopiowane według wzoru dane z bieżącą datą […]

Read More

Automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych

System umożliwia automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych do dokumentów sprzedaży i zakupu. W tym celu należy wejść w Dane i Ustawienia > Magazyn. Zaznaczyć opcję Automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych do dokumentów księgowych i zatwierdzić zmiany, klikając w klawisz Zapisz. Włączenie tej funkcji spowoduje, że w momencie zapisywania faktury sprzedaży lub zakupu będzie generował się w systemie […]

Read More

Wystawianie korekty do dokumentów magazynowych

Aby wprowadzić korektę do wcześniej wystawionego i zapisanego dokumentu magazynowego należy najpierw w zakładce Magazyn wejść w widok  Listy dokumentów > np. „Dokumenty PZ” a następnie z listy właściwy dokument. W celu odszukania właściwego dokumentu można także skorzystać z pola wyszukiwania  znajdującego się powyżej listy dokumentów lub opcji sortowania listy według wybranego nagłówka w kolumnie. […]

Read More