Wydruk wypowiedzenia umowy

W przypadku zakończenia umowy należy dla danej umowy kliknąć klawisz Opcje > Rozwiąż umowę, następnie określić podstawowe elementy m.in.: sposób i przyczynę jej rozwiązania, na podstawie których system wygeneruje dokument do wydruku. Możliwość pobrania wypowiedzenia do wydruku jest dostępna po wejściu w Kadry i płace > Umowy > Opcje > Drukuj wypowiedzenie.

Read More

Drukowanie umowy dla pracownika

Na podstawie wprowadzonych do systemu danych dotyczących umowy tj.: rodzaj umowy, kwota brutto, wymiar etatu, data podpisania, rozpoczęcia oraz stanowisko, system utworzy wzór umowy, który możemy wydrukować i podpisać. Funkcja pobrania pliku do wydruku dostępna jest w widoku Kadry i płace > Drukuj umowę.

Read More

Składki ZUS na 2021 rok

Sprawdź, jakie składki obowiązują w 2021 roku. Duży ZUS: 3155,40 zł – dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy 615,93 zł – na ubezpieczenie emerytalne, 252,43 zł – na ubezpieczenie rentowe, 77,31 zł – na ubezpieczenie chorobowe, 52,70 zł – na ubezpieczenie wypadkowe, 77,31 zł – na Fundusz Pracy Dla ubezpieczenia zdrowotnego stawka nie jest jeszcze […]

Read More

Ewidencja czasu pracy dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia obowiązkowym jest prowadzenie ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy, na podstawie której wyliczana jest wysokość wynagrodzenia. Wynagrodzenie zleceniobiorcy za wykonane zlecenie będzie stanowić iloczyn przepracowanych godzin i minimalnej stawki godzinowej. Dotychczasowa funkcja „Ewidencja czasu pracy” została rozszerzona także o możliwość dodawania obecności (tylko w przypadku pracownika zatrudnionego w oparciu […]

Read More

Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia w 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług wynosi 13 zł brutto/godz. (Podstawa prawna Dz. U. z 2016 r. poz. 1265). Należy pamiętać, że jej wysokość co roku podlega  waloryzacji. W celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę, obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji czasu pracy […]

Read More

Kiedy można stosować 50% kosztu uzyskania przychodów w umowie o dzieło?

50% koszty uzyskania przychodów stosuje się w sytuacji gdy wykonawca coś dla nas „tworzy” z czego potem będziemy korzystać i chcemy (lub powinniśmy) mieć do tego prawa autorskie. 50% kosztów uzyskania przychodów obowiązuje w przypadku: • zapłaty twórcy za przeniesienie m.in: prawa własności wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, • opłaty […]

Read More

Wystawianie dokumentu DW za składki ZUS

System umożliwia wystawienie dokumentu DW za składki (ubezpieczenie społeczne pracowników, płatne przez pracodawcę oraz na fundusz pracy pracowników). W tym celu należy wejść w zakładkę Księgowość >Dowody wewnętrzne>kliknąć klawisz Wystaw dowód wewnętrzny > zaznaczyć opcję „Wystaw za składki ZUS”. Wszystkie dokumenty DW znajdują się w zakładce Księgowość >Dowody wewnętrzne.

Read More

Dodawanie DW za składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy oraz FP i FGŚP.

System umożliwia dodawanie dokumentu DW (dowód wewnętrzny) za składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy oraz składki na fundusz pracy pracodawcy (FP i FGŚP). W tym celu należy wejść w zakładkę Księgowość >Dowody wewnętrzne i kliknąć klawisz Wystaw dowód wewnętrzny. W formularzu dokumentu zaznaczamy „Wystaw za składki ZUS”, w którym uzupełniamy wysokości składek. Uzupełniony dokument zatwierdzamy klikając klawisz Wystaw.

Read More

Generowanie deklaracji podatkowych Pit 4R, PIT 11

Aplikacja umożliwia automatyczne utworzenie deklaracji PIT-4R oraz PIT-11. W tym celu należy wybrać zakładkę Księgowość > Deklaracje i rozliczenia podatkowe > Rozliczenia roczne  i kliknąć klawisz Utwórz rozliczenie roczne. W oknie tworzenia deklaracji wskazujemy rok i  rodzaj deklaracji. Wygenerowana w ten sposób deklaracja jest widoczna na liście deklaracji po ustawieniu w filtrach odpowiedniego roku oraz typu. […]

Read More