Wniosek o przedłużenie terminu poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy

Rozporządzenie ministra finansów z dnia 7 stycznia 2022 r., które weszło w życie 8 stycznia 2022r. przedłużyło niektórym płatnikom terminy poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy, począwszy od zaliczek za styczeń 2022r.Zgodnie z nim, wysokość zaliczki za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w […]

Read More

Ulga dla rodzin 4+

W przypadku rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci (niezależnie od tego czy są zatrudnieni na etacie, czy są przedsiębiorcami na skali podatkowej, podatku liniowym oraz rozliczający się ryczałtem, czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami) istnieje możliwość rozliczenia ulgi podatkowej PIT-0. Ulgę można wprowadzić w systemie:– w danych pracownika (Kadry i płace > […]

Read More

PIT-0 dla seniora

Seniorzy zatrudnieni na etacie, pracujący na zleceniach i przedsiębiorcy (na skali podatkowej, podatku liniowym oraz rozliczający się ryczałtem), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo, będą mogli skorzystać z ulgi PIT-0 dla seniora. W systemie istnieje możliwość wprowadzenia ulgi w danych: pracownika (Kadry i płace > Pracownicy> […]

Read More

Ulga dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej: przysługuje osobom zatrudnionym na umowie o pracę oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które rozliczają podatek dochodowy wg. skali podatkowej *(nie dotyczy ryczałtowców oraz podatku liniowego),Z ulgi dla klasy średniej nie skorzystają osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), emeryci, a także podatnicy płacący PIT według stawki liniowej. ulga zacznie obowiązywać […]

Read More

Wydruk wypowiedzenia umowy

W przypadku zakończenia umowy należy dla danej umowy kliknąć klawisz Opcje > Rozwiąż umowę, następnie określić podstawowe elementy m.in.: sposób i przyczynę jej rozwiązania, na podstawie których system wygeneruje dokument do wydruku. Możliwość pobrania wypowiedzenia do wydruku jest dostępna po wejściu w Kadry i płace > Umowy > Opcje > Drukuj wypowiedzenie.

Read More

Drukowanie umowy dla pracownika

Na podstawie wprowadzonych do systemu danych dotyczących umowy tj.: rodzaj umowy, kwota brutto, wymiar etatu, data podpisania, rozpoczęcia oraz stanowisko, system utworzy wzór umowy, który możemy wydrukować i podpisać. Funkcja pobrania pliku do wydruku dostępna jest w widoku Kadry i płace > Drukuj umowę.

Read More

Składki ZUS na 2021 rok

Sprawdź, jakie składki obowiązują w 2021 roku. Duży ZUS: 3155,40 zł – dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy 615,93 zł – na ubezpieczenie emerytalne, 252,43 zł – na ubezpieczenie rentowe, 77,31 zł – na ubezpieczenie chorobowe, 52,70 zł – na ubezpieczenie wypadkowe, 77,31 zł – na Fundusz Pracy Dla ubezpieczenia zdrowotnego stawka nie jest jeszcze […]

Read More

Ewidencja czasu pracy dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia obowiązkowym jest prowadzenie ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy, na podstawie której wyliczana jest wysokość wynagrodzenia. Wynagrodzenie zleceniobiorcy za wykonane zlecenie będzie stanowić iloczyn przepracowanych godzin i minimalnej stawki godzinowej. Dotychczasowa funkcja „Ewidencja czasu pracy” została rozszerzona także o możliwość dodawania obecności (tylko w przypadku pracownika zatrudnionego w oparciu […]

Read More

Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia w 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług wynosi 13 zł brutto/godz. (Podstawa prawna Dz. U. z 2016 r. poz. 1265). Należy pamiętać, że jej wysokość co roku podlega  waloryzacji. W celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę, obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji czasu pracy […]

Read More