Zmiana domyślnego miesiąca księgowego

W systemie istnieje możliwość zmiany domyślnego miesiąca księgowego. Funkcja dostępna jest po wejściu w Dane i ustawienia > Ustawienia księgowe> „Ustaw domyślnie rozliczany miesiąc księgowy”. Za pomocą tej funkcji można określić domyślny miesiąc księgowy: bieżący lub poprzedni.  Zdefiniowany w ten sposób miesiąc księgowy będzie prezentowany zarówno w widoku księgowania dokumentów, ewidencji jak i deklaracji podatkowych […]

Read More

Jak włączyć funkcję PPK w systemie?

Funkcja PPK jest dostępna w ramach modułu Kadry i płace.W celu jej uruchomienia należy najpierw wejść w Dane i ustawienia > Kadry i płace i zaznaczyć opcję 'Rozliczam Pracownicze Plany Kapitałowe’.Następnie należy:1. podać datę podpisania umowy o prowadzenie PPK,2. wskazać właściwy Fundusz Inwestycyjny spośród dostępnych na liście,3. uzupełnić dane rachunku bankowego do wpłat,Na koniec zapisać […]

Read More

Adres email oraz numer tel. Sprzedawcy na wydruku faktury

Istnieje możliwość prezentowania na wydruku dokumentu dodatkowych informacji dotyczących Sprzedawcy tj.: adres email oraz numer tel.W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia > Dokumenty > następnie odszukać poniższe pozycje, ustawić opcje TAK i zapisać Zmiany. Powyższe dane będą automatycznie pobieranie do wydruku dokumentu sprzedaży z Dane i ustawienia > Dane firmy.

Read More

Oznaczenia JPK V7 na wydruku faktury

System szybkafatura.pl umożliwia prezentowanie na wydruku dokumentu sprzedaży oznaczeń transakcji dotyczących JPK V7 oraz kodów GTU.Aby przypisane oznaczenia były widoczne na wydruku należy w Dane i ustawienia > Dokumenty odszukać pozycję „Prezentuj na wydruku dokumentu oznaczenia dotyczące JPK V7” i zaznaczyć opcję TAK. Powyższe oznaczenia będą prezentowane w polu Adnotacje.

Read More

Zmiana koloru wydruku faktury

W celu zmiany koloru wydruku dokumentu należy wejść w Dane i ustawienia > Dokumenty.Następnie w pozycji Szablon wydruku zaznaczyć opcję kolorowy i kliknąć Zmień kolor. W kolejnym kroku należy zaznaczyć wybrany kolor spośród 8 dostępnych wersji kolorystycznych lub zaznaczyć opcję „własny kolor”, która pozwoli wskazać inny za pomocą palety kolorów bądź wpisać właściwy kod koloru […]

Read More

Rachunek składkowy ZUS

Przedsiębiorcy mają możliwość opłacania składek ZUSjednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, wysyłasz tylko jeden przelew łącznie na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. W szybkafaktura.pl istnieje możliwość zapisania danych konta składkowego.Funkcja ta jest dostępna w Dane i ustawienia > Deklaracje > […]

Read More

Ustawienia księgowe

Ustawienia księgowe umożliwiają parametryzację ustawień w zakresie sposobu prowadzenia księgowości oraz zawierają listę kategorii księgowych. Pole „Jestem płatnikiem VAT ” – zaznaczenie tej opcji oznacza, że osoba prowadząca działalność gospodarczą jest tzw. czynnym podatnikiem VAT (złożyła formularz rejestracyjny VAT-R w Urzędzie Skarbowym). VAT- owiec wystawiając faktury sprzedaży do wartości netto dolicza podatek VAT, ma prawo […]

Read More

Zmiana domyślnego sposobu płatności

Domyślnym sposobem płatności jest gotówka. W systemie istnieje jednak możliwość zmiany domyślnego sposobu płatności na dokumentach sprzedaży. W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia>„Dokumenty”>„Sposób płatności”, następnie rozwinąć listę i wybrać właściwą opcję. Zmiany na koniec należy zapisać przyciskiem „Zapisz”.

Read More

Eksport dokumentów niezweryfikowanych

Funkcja umożliwia blokadę lub eksport (funkcja „Pobierz”) dokumentów skanowanych ze statusem „do weryfikacji”. Domyślnie funkcja ta jest ustawiona na „NIE”. Ustawienie opcji na „NIE” nie blokuje eksportu dokumentów w weryfikacji do pliku .PDF. Blokada ta dotyczy pozostałych formatów tj. np. .XLS, .CSV, CDN OPTIMA, RAKS SQL. W razie potrzeby zmiany należy wejść w Dane i […]

Read More