Dodawanie wypłaty z PPK

Wypłatę dla pracownika zgłoszonego do PPK można dodać:1. w widoku Kadry i płace > Pracownicy.Wówczas dla wybranego pracownika należy kliknąć Opcje > Dodaj wypłatę.lub2. w widoku Kadry i płace >Wypłaty .Wówczas należy ustawić odpowiedni miesiąc księgowy i kliknąć Dodaj wypłatę. W formularzu wypłaty pracownika zgłoszonego do PPK pojawią się (w dolnej części) pola z wyliczonymi […]

Read More

Dodawanie pracownika do PPK

Aby dodać pracownika do PPK należy w widoku Kadry i płace > Pracownicze Plany Kapitałowe kliknąć Dodaj pracownika. W kolejnym kroku zostanie wyświetlona lista pracowników, spełniających kryteria zgłoszenia do PPK.W widoku tym należy wskazać właściwego pracownika klikając Wybierz. Następnie, w ostatnim etapie wystarczy już tylko określić odpowiednie stawki składek PPK pracownika oraz pracodawcy. Pracownik dodany […]

Read More

Jak włączyć funkcję PPK w systemie?

Funkcja PPK jest dostępna w ramach modułu Kadry i płace.W celu jej uruchomienia należy najpierw wejść w Dane i ustawienia > Kadry i płace i zaznaczyć opcję 'Rozliczam Pracownicze Plany Kapitałowe’.Następnie należy:1. podać datę podpisania umowy o prowadzenie PPK,2. wskazać właściwy Fundusz Inwestycyjny spośród dostępnych na liście,3. uzupełnić dane rachunku bankowego do wpłat,Na koniec zapisać […]

Read More

Co oznacza PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) i kogo dotyczy?

Celem PPK jest umożliwienie pracownikom gromadzenia dodatkowych środków do wypłaty po 60 roku życia.Wpłaty do PPK finansowane są przez pracownika, pracodawcę oraz budżet państwa. Wpłata podstawowa pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika, Wpłata podstawowa Pracownika wynosi 2%. W przypadku jednak, gdy łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekracza kwoty 120% min. wynagrodzenia, pracownik ma możliwość […]

Read More