Zestawienie podatkowe VAT

W celu przygotowania Zestawienia podatkowego VAT należy wejść w zakładkę Płatności > Zestawienia> Zestawienie podatkowe VAT. Domyślnie, zestawienie te jest generowane wg. daty sprzedaży i dla bieżącego roku. W razie potrzeby mamy możliwość zmiany tego kryterium na datę wystawienia oraz zastosować dodatkowe filtry tj. kontrahent oraz użytkownik (po kliknięciu Pokaż filtry). Zestawienie można przygotować w […]

Read More

Zestawienie zakupu VAT

W celu przygotowania Zestawienia zakupu VAT należy wejść w Płatności >  Zestawienia > Zestawienie Zakupu VAT. Raport przedstawia listę wprowadzonych do systemu dokumentów zakupu w danym czasie (max. zakres dat wynosi 3 miesiące). Dane w raporcie są aktualizowane na bieżąco i zawierają wartości wyrażone w polskich złotych PLN (dla dokumentów walutowych wartości są przeliczane wg. […]

Read More

Zestawienie sprzedaży VAT

W celu przygotowania Zestawienia sprzedaży VAT należy wejść w Płatności > Zestawienie sprzedaży VAT. Raport przedstawia listę wystawionych dokumentów sprzedaży w danym okresie (max. zakres dat wynosi 3 miesiące). Dane w raporcie są aktualizowane na bieżąco i zawierają wartości wyrażone w polskich złotych PLN (dla dokumentów walutowych wartości są przeliczane wg. kursu waluty z dokumentu). Zestawienie […]

Read More

Marża wg. produktów

Raport marży wg. dokumentów jest dostępny po wejściu w Płatności > Dochodowość sprzedaży > Marża wg. dokumentów. W zestawieniu można określić takie filtry jak: zakres dat (max. 3 miesiące), określić użytkowników jak i kontrahenta dla którego chcielibyśmy przygotować takie zestawienie. Zestawienie można przygotować w trzech formatach: XLS, PDF.

Read More

Marża wg. dokumentów

Raport marży wg.dokumentów jest dostępny po wejściu w Płatności > Dochodowość sprzedaży > Marża wg.dokumentów. W raporcie można określić  takie elementy jak: zakres dat (max.3 miesiące), określić użytkowników jak i kontrahenta,dla którego chcielibyśmy przygotować takie zestawienie. Zestawienie można pobrać w formacie: PDF lub XLS.

Read More

Zestawienie Przychody i Rozchody

W systemie istnieje możliwość wygenerowania Zestawienia przychodów i rozchodów. W tym celu należy wejść w zakładkę Płatności > Przychody i Rozchody. W raporcie można określić dodatkowe filtry po kliknięciu w Pokaż filtry, tj.: jak zakres dat, użytkowników jak i kontrahenta, dla którego chcielibyśmy przygotować takie zestawienie. Zestawienie można przygotować w formacie PDF lub XLS.

Read More

Zestawienie dokumentów sprzedaży

W celu przygotowania Zestawienia dokumentów sprzedaży należy wejść w zakładkę Płatności > Dokumenty sprzedaży. Zestawienie można wygenerować wg. dla wskazanego przez siebie zakresu dat, użytkowników czy kontrahenta (kliknięcie Pokaż filtry). Zestawienie można przygotować w formacie PDF lub XLS.

Read More