Deklarację ZUS ZCNA to formularz umożliwiających zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Dokument wypełnia się także wówczas, gdy konieczne jest zgłoszenie utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny, bądź wymagane jest wprowadzenie korekt lub zmian w poprzednio złożonym formularzu.

Do ubezpieczenia można zgłosić członka rodziny, niepodlegającego ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, np. dziecko do lat 18 lub 26, małżonka, wstępnych pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Aby utworzyć deklarację ZUS ZCNA należy:
1. Najpierw dodać członka rodziny.
W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia > Deklaracje > Dane podatnika/ubezpieczonego > Dodaj osobę.

2. Następnie po wejściu w Księgowość > Deklaracje ZUS > Deklaracje zgłoszeniowe kliknąć Dodaj deklarację i wybrać ZUS ZCNA.
Następnie należy wskazać kogo dotyczy zgłoszenie, cel zgłoszenia i podać datę uzyskania uprawnień dla członka rodziny.

Utworzony formularz ZUS ZCNA można pobrać w postaci pliku PDF lub KEDU (format xml).
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.