Konsultacje księgowe

Dla użytkowników, którzy są obsługiwani w systemie szybkafaktura.pl lub skanuj.to przez biuro rachunkowe, stworzyliśmy nową funkcję – konsultacje księgowe.Dzięki temu rozwiązaniu, można wysyłać pytania do swojego księgowego oraz otrzymywać odpowiedzi bezpośrednio w systemie.Funkcja ta dostępna jest po zalogowaniu, po kliknięciu w zakładkę Usługi znajdującą się w Menu systemu. Aby przesłać zapytanie do swojego księgowego wystarczy kliknąć klawisz 'Zadaj […]

Read More

Naucz system odczytywania Twoich faktur dodanych przez OCR

System umożliwia rozpoznawanie treści dokumentów dzięki funkcji OCR opis funkcji OCR znajdziesz tutaj filmik prezentujący praktyczne wykorzystanie funkcji OCR znajdziesz tutaj   Wdrożyliśmy mechanizm, dzięki któremu możesz zwiększyć skuteczność odczytu danych z faktur. Aby uczyć system rozpoznawania należy podczas weryfikacji dokumentu: zaznaczyć na obrazie faktury obszar, gdzie znajduje się dana informacja (w przykładzie poniżej zaznaczono […]

Read More

Integracja z programem Insert Rewizor GT

Aby utworzyć integrację należy postępować według poniższej instrukcji: KROK 1> Pobrać i zainstalować konektor. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: W jaki sposób mogę pobrać i zainstalować konektor do eksportu danych? KROK 2> Zalogować się do konektora. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Logowanie do konektora KROK 3> Wejść w ustawienia konektora i dodać integrację z programem Insert […]

Read More

Czy istnieje możliwość przeniesienia dokumentu między obsługiwanymi firmami?

W sytuacji, gdy dokument OCR  trafił na konto niewłaściwej firmy istnieje możliwość jego przeniesienia. W tym celu należy dla danego dokumentu kliknąć klawisz Opcje > wybrać z listy funkcję „Przenieś do innej firmy” i w kolejnym oknie wskazać nową firmę, do której ma zostać przeniesiony dokument. Na koniec  zmiany należy potwierdzić klawiszem Przenieś.

Read More

Konektor działający jako usługa

Istnieje możliwość uruchomienia konektora w trybie usługi, która umożliwia pobieranie dokumentów na bieżąco z dedykowanego folderu do systemu, bez konieczności włączania konektora. Włączenie tej funkcji powoduje, że konektor w trybie usługi uruchamia się automatycznie wraz z włączeniem komputera. Aby uruchomić funkcję należy po zalogowaniu do konektora: Krok 1> wejść w zakładką Import skanów. Krok 2> […]

Read More

Czy istnieje możliwość ponownego eksportu dokumentów?

Istnieje możliwość zmiany statusu (zbiorczo) dla dokumentów wyeksportowanych na niewyeksportowane (gotowe do ponownego eksportu). Aby wykonać taką operację należy w widoku listy dokumentów zaznaczyć właściwe dokumenty a następnie kliknąć klawisz Opcje dla zaznaczonych> Zmień dla wielu . Następnie w oknie operacji masowych zaznaczyć Status, wybrać Niewyeksportowane i na koniec kliknąć Zapisz. Za pomocą operacji masowych […]

Read More

Podgląd dokumentu skanowanego w systemie ERP

W przypadku dokumentów, których dane zostały wyeksportowane do programów księgowych istnieje możliwość podglądu skanu dokumentów z poziomu programu księgowego. Funkcjonalność działa poprawnie dla systemów: Optima, Raks SQL i DGCS ze względu na możliwość pozyskania danych na temat zaznaczonego dokumentu. Aby skorzystać z funkcji należy kliknąć (zaznaczyć) dokument w systemie ERP i użyć skrótu klawiszowego: Lewy […]

Read More

Integracja z programem Comarch Optima ERP

Eksport danych z dokumentów do programu Comarch Optima ERP jest obsługiwany za pomocą konektora. Aby utworzyć taką integrację należy postępować według poniższej instrukcji: 1. Pobrać i zainstalować konektor. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie W jaki sposób mogę pobrać i zainstalować konektor do eksportu danych? 2. Zalogować się do konektora. Szczegółowe informacje znajdują się na […]

Read More