Spis z natury a zaliczka na podatek dochodowy

W systemie jest możliwość wprowadzania spisów z natury. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ Jeżeli oprócz spisu z natury na dzień 1 stycznia zostanie wprowadzony kolejny spis z natury (śródroczny lub na 31 grudnia) to w PIT-5 automatycznie zostanie rozliczona różnica między spisem na początek roku a kolejnym zarejestrowanym spisem. Na formularzu PIT-5 […]

Read More

Spis z natury w KPiR

W systemie jest możliwość wprowadzania spisów z natury. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ Każdy spis z natury jest automatycznie prezentowany na wydruku KPiR zgodnie z następującymi zasadami: wpis jest nienumerowany, informacja o spisie z natury znajduje się na początku miesiąca, w którym został przeprowadzony; jego wartość nie jest sumowana w żadnej z […]

Read More

Spis z natury

Spis z natury, co do zasady, wprowadza się: na początek roku (stan na dzień 1 stycznia); oraz na koniec roku (stan na dzień 31 grudnia). Dodatkowo można w systemie rejestrować spisy z natury w ciągu roku (spisy śródroczne). Możliwość dodania spisu z natury znajduje się w zakładce „Majątek > Spis z natury”. Aby dodać spis […]

Read More

Czy wycofany z amortyzacji środek trwały można przywrócić do amortyzacji?

Istnieje możliwość przywrócenia środka trwałego do ponownej amortyzacji.W tym celu należy po wejściu w Majątek > Środki trwałe kliknąć klawisz Opcje dla środka trwałego ze statusem „zlikwidowany” i wybrać funkcję „Przywróć do eksploatacji”. Przywrócenie środka trwałego do amortyzacji skutkuje zmianą statusu „zlikwidowany” na „amortyzowany”.

Read More

Czy środek trwały można wycofać z ekploatacji ?

System szybkafaktura.pl umożliwia wycofanie amortyzowanego środka trwałego z amortyzacji.W tym celu należy wejść w Majątek > Środki trwałe.Następnie, dla danego środka trwałego należy kliknąć Opcje > Wycofaj z eksploatacji.W kolejnym kroku należy wypełnić okno podając datę likwidacji oraz treść orzeczenia. Wycofanie środka trwałego z amortyzacji spowoduje, że zostanie zmieniony mu status na „zlikwidowany”.

Read More

Historia amortyzacji środka trwałego

Aby pobrać historię amortyzacji środka trwałego należy wejść w Majątek > środki trwałe.Następnie dla danego środka trwałego należy kliknąć Opcje > Historia amortyzacji. Wyświetlona historię amortyzacji można pobrać w postaci pliku PDF. Poniżej znajduje się przykładowy wydruk takiego dokumentu.

Read More

Rozliczanie kosztów pojazdu – zmiany od 01.01.2019

Od stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana w zaliczaniu do KUP (kosztów uzyskania przychodu) wydatków związanych z korzystaniem z samochodu osobowego w firmie. Dotyczy to także kosztów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wobec powyższego do KUP można zakwalifikować: 100% poniesionych kosztów, jeżeli pojazd jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz jeżeli jest prowadzona […]

Read More

Amortyzacja środków trwałych

Aby dokonać odpisu amortyzacyjnego należy wejść w zakładkę Majątek>Amortyzacja Środków Trwałych. System prezentuje zestawienie odpisów z podziałem na  Planowane odpisy amortyzacyjne oraz Rozliczone odpisy amortyzacyjne w danym miesiącu i roku. W celu wykonania odpisu amortyzacyjnego należy (w oknie planowane odpisy amortyzacyjne) przy wybranym środku trwałym kliknąć klawisz Wystaw odpis. Wówczas system wygeneruje na podstawie wprowadzonych […]

Read More