Wysyłka wielu dokumentów do kontrahenta

W systemie istnieje możliwość wysyłki wielu dokumentów w jednej wiadomości email.Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku wysyłki dokumentów dotyczących tego samego kontrahenta.Aby z niej skorzystać należy:1. W widoku listy dokumentów (Dokumenty > Wszystkie lub Dokumenty > Sprzedaż) odszukać właściwe dokumenty i zaznaczyć je.2. Następnie należy kliknąć klawisz Opcje dla zaznaczonych > Wyślij. 3. W […]

Read More

Korekta faktury zaliczkowej

W sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzyma od swojego kontrahenta część lub całość należności za niewykonaną jeszcze usługę bądź niedostarczony towar, to jego obowiązkiem jest sporządzenie faktury zaliczkowej. Może jednak zdarzyć się, że kontrahent, już po opłaceniu zaliczki, zrezygnuje z realizacji takiego zamówienia. Wówczas konieczne jest sporządzenie korekty faktury zaliczkowej. Do wystawionej w systemie faktury zaliczkowej można […]

Read More

Adres email oraz numer tel. Sprzedawcy na wydruku faktury

Istnieje możliwość prezentowania na wydruku dokumentu dodatkowych informacji dotyczących Sprzedawcy tj.: adres email oraz numer tel.W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia > Dokumenty > następnie odszukać poniższe pozycje, ustawić opcje TAK i zapisać Zmiany. Powyższe dane będą automatycznie pobieranie do wydruku dokumentu sprzedaży z Dane i ustawienia > Dane firmy.

Read More

Dodanie numeru i daty zamówienia na fakturze sprzedaży

W szybkafaktura.pl istnieje możliwość umieszczenia na wydruku faktury sprzedaży informacji dotyczącej numeru oraz daty zamówienia.W tym celu należy w formularzu dokumentu uzupełnić poniższe pola znajdujące się w sekcji Wydruk. Po zapisaniu dokumentu dane te będą widoczne na wydruku dokumentu.

Read More

Oznaczenia JPK V7 na wydruku faktury

System szybkafatura.pl umożliwia prezentowanie na wydruku dokumentu sprzedaży oznaczeń transakcji dotyczących JPK V7 oraz kodów GTU.Aby przypisane oznaczenia były widoczne na wydruku należy w Dane i ustawienia > Dokumenty odszukać pozycję „Prezentuj na wydruku dokumentu oznaczenia dotyczące JPK V7” i zaznaczyć opcję TAK. Powyższe oznaczenia będą prezentowane w polu Adnotacje.

Read More

Zmiana koloru wydruku faktury

W celu zmiany koloru wydruku dokumentu należy wejść w Dane i ustawienia > Dokumenty.Następnie w pozycji Szablon wydruku zaznaczyć opcję kolorowy i kliknąć Zmień kolor. W kolejnym kroku należy zaznaczyć wybrany kolor spośród 8 dostępnych wersji kolorystycznych lub zaznaczyć opcję „własny kolor”, która pozwoli wskazać inny za pomocą palety kolorów bądź wpisać właściwy kod koloru […]

Read More

Eksport danych z dokumentów do pliku CSV

W szybkafaktura.pl istnieje możliwość pobrania zestawienie z danych z dokumentów w postaci pliku CSV.Funkcja taka jest dostępna po wejściu w Dokumenty > Wszystkie lub Sprzedaż/Wydatki, gdzie należy zaznaczyć wybrane dokumenty i kliknąć klawisz Opcje dla zaznaczonych > Pobierz. W kolejnym kroku wystarczy już tylko wybrać rodzaj pliku CSV i Pobierz.

Read More

Pobieranie danych z dokumentów w pliku XLS, CSV

System szybkafaktura.pl umożliwia zbiorcze pobieranie danych z dokumentów sprzedaży oraz zakupu w postaci pliku XLS lub CSV.Funkcja ta jest dostępna po wejściu w Dokumenty > Sprzedaż lub Dokumenty > Wydatki, gdzie w dalszej kolejności należy określić zakres danych, zaznaczyć listę dokumentów (okienko znajdujące się nad tabelą dokumentów z lewej strony) i kliknąć klawisz Opcje dla […]

Read More

Zmiana domyślnego sposobu płatności

Domyślnym sposobem płatności jest gotówka. W systemie istnieje jednak możliwość zmiany domyślnego sposobu płatności na dokumentach sprzedaży. W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia>„Dokumenty”>„Sposób płatności”, następnie rozwinąć listę i wybrać właściwą opcję. Zmiany na koniec należy zapisać przyciskiem „Zapisz”.

Read More