Adres email oraz numer tel. Sprzedawcy na wydruku faktury

Istnieje możliwość prezentowania na wydruku dokumentu dodatkowych informacji dotyczących Sprzedawcy tj.: adres email oraz numer tel.W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia > Dokumenty > następnie odszukać poniższe pozycje, ustawić opcje TAK i zapisać Zmiany. Powyższe dane będą automatycznie pobieranie do wydruku dokumentu sprzedaży z Dane i ustawienia > Dane firmy.

Read More

Dodanie numeru i daty zamówienia na fakturze sprzedaży

W szybkafaktura.pl istnieje możliwość umieszczenia na wydruku faktury sprzedaży informacji dotyczącej numeru oraz daty zamówienia.W tym celu należy w formularzu dokumentu uzupełnić poniższe pola znajdujące się w sekcji Wydruk. Po zapisaniu dokumentu dane te będą widoczne na wydruku dokumentu.

Read More

Oznaczenia JPK V7 na wydruku faktury

System szybkafatura.pl umożliwia prezentowanie na wydruku dokumentu sprzedaży oznaczeń transakcji dotyczących JPK V7 oraz kodów GTU.Aby przypisane oznaczenia były widoczne na wydruku należy w Dane i ustawienia > Dokumenty odszukać pozycję „Prezentuj na wydruku dokumentu oznaczenia dotyczące JPK V7” i zaznaczyć opcję TAK. Powyższe oznaczenia będą prezentowane w polu Adnotacje.

Read More

Zmiana koloru wydruku faktury

W celu zmiany koloru wydruku dokumentu należy wejść w Dane i ustawienia > Dokumenty.Następnie w pozycji Szablon wydruku zaznaczyć opcję kolorowy i kliknąć Zmień kolor. W kolejnym kroku należy zaznaczyć wybrany kolor spośród 8 dostępnych wersji kolorystycznych lub zaznaczyć opcję „własny kolor”, która pozwoli wskazać inny za pomocą palety kolorów bądź wpisać właściwy kod koloru […]

Read More

Eksport danych z dokumentów do pliku CSV

W szybkafaktura.pl istnieje możliwość pobrania zestawienie z danych z dokumentów w postaci pliku CSV.Funkcja taka jest dostępna po wejściu w Dokumenty > Wszystkie lub Sprzedaż/Wydatki, gdzie należy zaznaczyć wybrane dokumenty i kliknąć klawisz Opcje dla zaznaczonych > Pobierz. W kolejnym kroku wystarczy już tylko wybrać rodzaj pliku CSV i Pobierz.

Read More

Pobieranie danych z dokumentów w pliku XLS, CSV

System szybkafaktura.pl umożliwia zbiorcze pobieranie danych z dokumentów sprzedaży oraz zakupu w postaci pliku XLS lub CSV.Funkcja ta jest dostępna po wejściu w Dokumenty > Sprzedaż lub Dokumenty > Wydatki, gdzie w dalszej kolejności należy określić zakres danych, zaznaczyć listę dokumentów (okienko znajdujące się nad tabelą dokumentów z lewej strony) i kliknąć klawisz Opcje dla […]

Read More

Zmiana domyślnego sposobu płatności

Domyślnym sposobem płatności jest gotówka. W systemie istnieje jednak możliwość zmiany domyślnego sposobu płatności na dokumentach sprzedaży. W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia>„Dokumenty”>„Sposób płatności”, następnie rozwinąć listę i wybrać właściwą opcję. Zmiany na koniec należy zapisać przyciskiem „Zapisz”.

Read More

Eksport dokumentów niezweryfikowanych

Funkcja umożliwia blokadę lub eksport (funkcja „Pobierz”) dokumentów skanowanych ze statusem „do weryfikacji”. Domyślnie funkcja ta jest ustawiona na „NIE”. Ustawienie opcji na „NIE” nie blokuje eksportu dokumentów w weryfikacji do pliku .PDF. Blokada ta dotyczy pozostałych formatów tj. np. .XLS, .CSV, CDN OPTIMA, RAKS SQL. W razie potrzeby zmiany należy wejść w Dane i […]

Read More

Aktualizacja cen produktu

Funkcja pozwala na aktualizację cen sprzedaży i zakupu towarów na podstawie cen netto z dokumentów sprzedaży i zakupu. Domyślnie, opcja ta jest ustawiona na NIE. W razie potrzeby zmiany należy wejść w Dane i ustawienia>„Dokumenty”>„Aktualizuj ceny produktu” i ustawić opcję na TAK. Na koniec zmiany należy zapisać klawiszem Zapisz.

Read More