Księgowanie dokumentów

Zapisane dokumenty Przychodów i Wydatków trafiają do zakładki Księgowość>Księguj. W celu odszukania właściwego dokumentu można skorzystać z pola wyszukiwania, które znajduje się powyżej listy dokumentów. Można dodatkowo wybrać odpowiednie kryteria w menu rozwijanym: Wszystkie/Przychody/Rozchody. System umożliwia księgowanie dokumentu osobno do KPiR oraz do Ewidencji VAT. Można też dla każdego zdarzenia ustawić inną datę oraz wybrać […]

Read More