Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi wymienione w kategoriach GTU od 11 do 13 będą zobowiązani do  wykazywania powyższych usług w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_V 7.

GTU_11 to usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
Usługi te dotyczą usług, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532 .
Gazy cieplarniane to:
– dwutlenek węgła CO,
– podtlenek azotu N2O,
– perfluorowęglowodorów PFCs.
Przedsiębiorcy, którzy dokonują obrotu energią elektryczną, gazem, prawami majątkowymi i uprawnieniami do emisji związków / substancji gazów cieplarnianych będą zobligowani do stosowania GTU 11.

GTU_12 dotyczy usług niematerialnych tj.: doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU 12 to usługi o charakterze niematerialnym na które składają się:

 1. Usługi doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo finansowe, doradztwo związane z zarządzaniem): PKWiU  62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
 2. księgowe: PKWiU 69.20.2,
 3. prawne: PKWiU 69.1,
 4. zarządcze: PKWiU 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1,
 5. marketingowe: PKWiU 73.11.12,
 6. firm centralnych: PKWiU 70.1,
 7. reklamowe: PKWiU 73.1,
 8. badania rynku i opinii publicznej: PKWiU 73.2,
 9. badań naukowych i prac rozwojowych: PKWiU 72,
 10. usług szkoleniowych: PKWiU 85

GTU_13 dotyczy usług transportowych – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

 • 49.41 Transport drogowy towarów
 • 49.42 Usługi związane z przeprowadzkami
 • 52.10 Magazynowanie i przechowywanie towarów

Jeżeli mamy do czynienia z inną usługą transportową niż objęta ww. grupowaniem lub z usługą objętą ww. grupowaniem ale niebędącą usługa transportową to, oznaczenie GTU nie  będzie miało zastosowania.

Jeżeli podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów tylko dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy, oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania.

GTU_13 nie będzie miało zastosowania do:

 • usług kurierskich,
 • usług przeprowadzkowych
 • wynajmu samochodów ciężarowych
 • wynajmu i zarządzania powierzchnią magazynową
 • magazynowania własnych towarówDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *