Nowy plik JPK V7 wprowadza także obowiązek oznaczania transakcji poszczególnymi symbolami.
Oznaczenia te nie są widoczne na wydruku faktury.
W sytuacji, gdy wystawiany dokument sprzedaży nie dotyczy żadnej spośród niżej wymienionych transakcji należy wybrać na liście pozycję „BRAK”.

Poniżej znajdują się symbole jakie należy stosować dla wybranych transakcji.

 • „SW” – sprzedaż wysyłkowa do UE (dotyczy dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT.)
 • „EE” – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (dotyczy świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych o których mowa w art. 28k ustawy o VAT.)
 • „TP” – istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o którym mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
 • ” TT_WNT” – WNT u drugiego w kolejności podatnika w transakcji trójstronnej uproszczonej (dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanych przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT. )
 • ” TT_D” – WDT dla ostatniego podatnika w transakcji trójstronnej uproszczonej (dotyczy dostawy towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT).
 • ” MR_T ” – dotyczy świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
 • ” MR_UZ ” – dotyczy dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży
 • „I_42” – WDT po imporcie tych towarów w ramach procedury 42 (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).
 • ” I_63 ” – WDT po imporcie tych towarów w ramach procedury 63 (import).
 • „B_SPV” – transfer bonu jednego przeznaczenia (transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT).
 • „B_SPV_” – sprzedaż bonu jednego przeznaczenia (dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT).
 • ” B_MPV_PROWIZJA ” – pośrednictwo sprzedaży bonu różnego przeznaczenia (świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *