Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż w ramach procedury VAT marża mają obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń w JPK_V7.
W przypadku:
– świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy należy oznaczyć kodem „MR_T”.
– dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowaną na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy należy oznaczyć kodem „MR_UZ”.

Aby wystawić fakturę marża należy:
1. W formularzu faktury wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu „Faktura sprzedaży – marża”.
2. Rozwinąć listę „Rodzaj transakcji JPK V7” i zaznaczyć właściwą opcję.


3. Uzupełnić dane dotyczące kontrahenta oraz sprzedaży.

Faktura marża musi także zawierać odpowiednią adnotację dotyczącą procedury marży, którą można zdefiniować jako domyślną w Dane i ustawienia > Dokumenty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *