• Wszystkie dokumenty – wyświetla zbiorczą listę wszystkich dostępnych dokumentów w systemie (sprzedaży i zakupu)
  • Sprzedaż – wyświetla listę dokumentów sprzedaży
  • Wydatki – wyświetla listę dokumentów zakupu
  • Faktury cykliczne – prezentuje listę faktur cyklicznych
  • Ewidencja przebiegu pojazdów – umożliwia rozliczanie kosztów związanych z eksploatacją pojazdów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.