Co to jest faktura VAT RR?
Faktura VAT RR jest dokumentem zakupu produktów rolnych oraz niektórych usług od rolników ryczałtowych.
Mimo, że sprzedającym produkty jest rolnik, dokument zakupu zawsze wystawia nabywca.
Jej oryginał przedsiębiorca powinien przekazać dostawcy w formie papierowej lub elektronicznej.

Przed wystawieniem tego należy upewnić się czy są spełnione poniższe warunki:

  • zakupione towary lub usługi są wymienione w Załączniku nr 2 do Ustawy o VAT,
  • nabywcą jest przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT,
  • sprzedawcą jest rolnik ryczałtowy.

Kim jest rolnik ryczałtowy?
To rolnik, który:

  • dostarcza produkty rolne pochodzące z własnej działalności lub świadczy usługi rolne,
  • korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 3 Ustawy o VAT,
  • nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W praktyce oznacza to, że nie każdy zakup od rolnika będzie oznaczał konieczność wystawienia faktury RR. Przed każdym zakupem należy upewnić się, czy wszystkie powyższe kryteria zostały zachowane.

Aby wystawić fakturę RR należy kliknąć klawisz Dodaj koszt > Zarejestruj dokument i w formularzu dokumentu wybrać jako typ Faktura VAT RR.

Następnie należy uzupełnić wymagane dane w formularzu tj. dane kontrahenta, produktu, płatności.
W przypadku produktu system domyślnie wprowadzi zryczałtowaną stawkę podatku VAT w wysokości 7%.
Zapisany dokument można pobrać w postaci pliku PDF za pomocą funkcji Pobierz, Drukuj.

W wydruku dokumentu pojawi się obowiązkowa adnotacja o następującej treści:
Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowanym zwolniony od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *