Tworzenie grupy użytkowników

System umożliwia tworzenie grup użytkowników, którym w ramach funkcji obiegu dokumentów (workflow) możemy tworzyć w systemie zadania związane z akceptacją dokumentów. Aby utworzyć grupę użytkowników należy wejść w Dane i ustawienia > Obieg dokumentów > Grupy użytkowników akceptujących > Dodaj grupę. W formularzu dodawania grupy należy określić jej nazwę oraz pzypsac użytkowników z listy Wybierz […]

Read More

Automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych

System umożliwia automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych do dokumentów sprzedaży i zakupu. W tym celu należy wejść w Dane i Ustawienia > Magazyn. Zaznaczyć opcję Automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych do dokumentów księgowych i zatwierdzić zmiany, klikając w klawisz Zapisz. Włączenie tej funkcji spowoduje, że w momencie zapisywania faktury sprzedaży lub zakupu będzie generował się w systemie […]

Read More

Zmiana danych firmy

W przypadku zmiany danych firmy tj. nazwa firmy, adres możesz samodzielnie dokonać ich aktualizacji w systemie. W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia > Dane firmy. Pole z numerem NIP jest zablokowane do edycji. W razie potrzeby zmiany numeru NIP należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta szybkafaktura.pl Wprowadzone zmiany wystarczy potwierdzić klawiszem […]

Read More

Podpis wystawcy dokumentu

W celu wprowadzenia domyślnego podpisu Wystawcy dokumentu wystarczy wejść w Dane i ustawienia > Dane osobowe > Sygnatura i wpisać podpis. Na koniec potwierdź zmiany klawiszem Zapisz.

Read More

Dodatkowi użytkownicy

W celu dodania nowego użytkownika do obsługi konta, należy wejść w Dane i ustawienia > Użytkownicy > Dodaj użytkownika. Dostępne są następujące role użytkowników: pracownik pełnomocnik/księgowa sekretariat magazynier W oknie dodawania użytkownika do firmy, należy wpisać jego e-mail. Po zapisaniu zmian zostanie wysłana z systemu wiadomość mailowa, za pomocą której nowy użytkownik będzie mógł nadać […]

Read More

Jak mogę zmienić hasło logowania?

Istnieją 2 sposoby zmiany hasła: 1. Reset hasła za pomocą funkcji Przypomnij hasło, gdzie w kolejnym kroku należy wpisać adres email użytkownika, na który zostanie wysłana wiadomość email z linkiem do zmiany hasła. 2. Po zalogowaniu do systemu w Dane i ustawienia > Zmiana hasła do szybkafaktura.pl > Zmień hasło. Następnie należy wprowadzić stare hasło […]

Read More

Jak dodać logo firmy na fakturze?

W celu dodania logo należy wejść w Dane i ustawienia > Dokumenty > Logo a następnie Wybierz plik z dysku i Zapisz.Zapisane w ten sposób logo firmy będzie widoczne na wydruku dokumentu sprzedaży.

Read More