Ograniczenie widoku listy walut

W przypadku wystawiania faktur walutowych istnieje możliwość ograniczenia widoku listy walut do kilku najczęściej używanych. W tym celu należy po zalogowaniu wejść w Dane i Ustawienia > Dokumenty > po kliknięciu w pole 'Ogranicz widok walut’ i wybrać z rozwijanej listy walutę/-y . Po zapisaniu zmian w systemie lista walut w formularzu faktury przedstawia tylko […]

Read More

Dodatkowe informacje w danych Sprzedawcy faktury

Pytanie użytkownika: W jaki sposób mogę dodać w danych sprzedawcy  dodatkowe informacje, konkretnie numer GIOŚ, który będzie widoczny także na wydruku faktury? Odpowiedź: W Dane i Ustawienia > Dane firmy  jest dostępne pole „Dodatkowe informacje”, w którym można umieścić dodatkowe dane sprzedawcy. Po zapisaniu zmiany, dane te będą widoczne na wydruku faktury.

Read More

Czy istnieje możliwość wyłączenia i ukrycia modułu Magazyn?

Pytanie użytkownika: Posiadam pakiet Pełny, ale w związku z tym, że nie prowadzę sprzedaży towarów, zakładka Magazyn jest dla mnie całkowicie zbędna. Czy mogę w jakiś sposób ją ukryć lub wyłączyć? Odpowiedź: Istnieje możliwość wyłączenia modułu Magazyn w widoku Menu. Funkcja ta jest dostępna w Dane i Ustawienia > Magazyn > Używam Magazynu. Odznaczenie opcji […]

Read More

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu terminu płatności na fakturze?

Istnieją 3 warianty prezentowania terminu płatności w wydruku faktury: 1. Data + ilość dni np. 2017-04-07 (7 dni) 2. Data np. 2017-04-01 lub 3. Ilość dni np. 7 dni W celu ustawienia wybranego wariantu wystarczy wejść w Dane i Ustawienia > Dokumenty, następnie wybrać właściwą opcję i zapisać zmiany klawiszem Zapisz. W systemie istnieje także […]

Read More

Czy na fakturze mogę umieścić inne dane Sprzedawcy i Wystawcy?

Istnieje możliwość określenia w systemie innych danych Wystawcy i Sprzedawcy dokumentu. Dane Sprzedawcy widoczne są w Dane i ustawienia > Dane Firmy. Aby określić także domyślne dane Wystawcy należy w tym widoku zaznaczyć opcję „Wyświetl wystawcę” i po uzupełnieniu danych zapisać zmiany klawiszem „Zapisz”.

Read More

Dodawanie konta bankowego

Aby dodać konto bankowe w systemie należy wejść w Dane i ustawienia > rachunki bankowe i kliknąć Dodaj rachunek bankowy. Zapisany rachunek  można edytować, usunąć lub ustawić jako domyślny po kliknięciu klawisz Opcje.

Read More

Workflow (obieg dokumentów)

System umożliwia obieg dokumentów elektronicznych polegający na akceptacji dokumentów w grupie użytkowników. W tym celu należy najpierw utworyć grupę użytkowników, którym w ramach funkcji obiegu dokumentów (workflow) możemy tworzyć w systemie zadania związane z akceptacją dokumentów. WORKFLOW – umożliwia automatyczny przepływ dokumentów wewnątrz firmy i pozwala na pełną kontrolę przebiegu procesu obiegu poprzez wgląd w […]

Read More