Aktualizacja cen produktu

Funkcja pozwala na aktualizację cen sprzedaży i zakupu towarów na podstawie cen netto z dokumentów sprzedaży i zakupu. Domyślnie, opcja ta jest ustawiona na NIE. W razie potrzeby zmiany należy wejść w Dane i ustawienia>„Dokumenty”>„Aktualizuj ceny produktu” i ustawić opcję na TAK. Na koniec zmiany należy zapisać klawiszem Zapisz.

Read More

Domyślna treść adnotacji na dokumencie sprzedaży

Adnotacja to dodatkowy, stały tekst na wydruku dokumentu sprzedaży (max. 250 znaków). W systemie istnieje możliwość określenia domyślnej treści adnotacji. W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia>„Dokumenty”>”Adnotacje”, następnie wpisać treść i na koniec zapisać zmiany przycisk „Zapisz”.

Read More

Zmiana domyślnej waluty dokumentu

Domyślna waluta dokumentu sprzedaży ustawiona jest jako PLN. W systemie istnieje jednak możliwość zmiany domyślnej waluty. W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia>„Dokumenty”>„Domyślna waluta”, następnie rozwinąć listę walut i wybrać właściwą opcję. Na koniec zapisać zmiany przyciskiem „Zapisz”.

Read More

Zmiana domyślnej wersji językowej wydruku dokumentu sprzedaży

Domyślny język wydruku dokumentu sprzedaży jest ustawiony jako polski. W systemie istnieje jednak możliwość zmiany domyślnego języka wydruku. W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia>„Dokumenty”>„Język wydruku”, następnie rozwinąć listę, wybrać właściwą opcję i na koniec zapisać zmiany przyciskiem „Zapisz”.Dostępne wersje językowe: polski, angielski, polsko-angielski, niemiecki, polsko-niemiecki, francuski, polsko-francuski.

Read More

W jaki sposób mogę zmienić procedurę marży?

Przedsiębiorcy wystawiający w systemie fakturę sprzedaży marża są zobowiązani do umieszczenia na wydruku dokumentu obowiązkowej adnotacji Procedura marży. Domyślna procedura marży w systemie brzmi „dla biur podróży”. W systemie istnieje jednak możliwość zmiany domyślnej procedury marży. W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia>„Dokumenty”>”Procedura marży”, następnie rozwinąć listę dostępnych opcji i na koniec zmiany […]

Read More

Miejsce wystawienia na wydruku faktury sprzedaży

W przypadku dostawy towarów jest to miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. W przypadku świadczenia usług jest to miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Dane dotyczące miejsca wystawienia dokumentu są prezentowane na wydruku dokumentu.W systemie jest to pole nieobowiązkowe w formularzu faktury. Istnieje […]

Read More

Zmiana domyślnego typu dokumentu sprzedaży

W systemie istnieje możliwość określenia typu domyślnego formularza dokumentu sprzedaży. Domyślnie jest to faktura sprzedaży. Opcjonalne typy to: proforma, paragon i pozostały przychód. Aby zmienić typ dokumentu sprzedaży należy wejść w Dane i ustawienia>„Dokumenty”>„Typ dokumentu”> wybrać odpowiedni rodzaj i zapisać zmiany przyciskiem „Zapisz”.

Read More

Do czego służy funkcja „Portfele”?

Portfele mogę być przydatnym znacznikiem dla określania dokumentów zapłaconych gotówką z określonej puli środków.Funkcja Portfele znajduje się w zakładce Dane i ustawienia > Portfele. Aby dodać nowy portfel należy kliknąć przycisk „Dodaj portfel”. W oknie dodawania portfela należy podać jego nazwę i określić, czy ma on być domyślnym.Zapisany portfel można edytować, usunąć lub zmienić jego […]

Read More

Zmiana wersji językowej

System szybkafaktura.pl jest dostępny w dwóch wersjach językowych:– polska– angielska Zmianę wersji językowej można wprowadzić po wejściu w Dane i ustawienia > Dane osobowe > Język systemu.

Read More

Tworzenie numeracji dokumentu

Wszystkie modyfikacje dotyczące numeracji dokumentów można wprowadzić w widoku Dane i ustawienia > Numeracje dokumentów.W celu utworzenia nowego schematu numeracji należy wybrać typ dokumentu a następnie kliknąć „Dodaj serie”. W oknie numeracji należy określić: interwał czasowy rodzaj: miesięczna lub roczna czy dany schemat na być używany podczas wystawiania dokumentów jako domyślny? określić kolejny numer dokumentu […]

Read More