Aby dokonać odpisu amortyzacyjnego należy wejść w zakładkę Majątek>Amortyzacja Środków Trwałych. System prezentuje zestawienie odpisów z podziałem na  Planowane odpisy amortyzacyjne oraz Rozliczone odpisy amortyzacyjne w danym miesiącu i roku.

W celu wykonania odpisu amortyzacyjnego należy (w oknie planowane odpisy amortyzacyjne) przy wybranym środku trwałym kliknąć klawisz Wystaw odpis.

Wówczas system wygeneruje na podstawie wprowadzonych danych dokument wewnętrzny,  po zapisaniu którego wyświetli się tabela Rozliczone odpisy amortyzacyjne.
Klikając w numer dowodu wewnętrznego możemy wyświetlić jego podgląd.

Utworzony dokument jest widoczny także na liście dowodów wewnętrznych po wejściu  w Księgowość > Dowody wewnętrzne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.