Oto najważniejsze terminy podatkowe przedsiębiorcy:

  • do 7-ego dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej,
  • do 20-ego dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,
  • do 20-ego  dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
  • do 25-ego  dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7, a w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale,
  • do 25-ego  dnia w wersji elektronicznej rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *