Aby wykonywać w systemie rozliczenia w ramach modułu Kasa należy w pierwszej kolejności włączyć funkcję Kasa.
W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia > Kasa > zaznaczyć opcję „Używam modułu kasowego” i w dalszej kolejności dodać Kasę.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.