Jeśli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. W takich sytuacjach konieczne jest wystawienie faktury zaliczkowej. Fakturę zaliczkową wystawia się do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymano zaliczkę.

Fakturę zaliczkową można wystawić tylko do istniejącej w systemie faktury proforma. W tym celu należy wejść na listę Dokumenty > Sprzedaż, odnaleźć właściwą fakturę proforma i kliknąć Opcje > Wystaw zaliczkę lub w razie jej braku należy najpierw wystawić fakturę proforma a później postępować wg. powyższej instrukcji.

Pamiętaj, aby na fakturze proforma podać całą wartość zamówienia.
W formularzu faktury zaliczkowej podaj datę otrzymania zaliczki oraz kwotę zaliczki (wartość brutto).

Pamiętaj, że kolejne faktury zaliczkowe oraz fakturę końcową wystawiamy od faktury proforma. W tym celu należy odszukać pierwotną fakturę proforma a następnie kliknąć Opcje > Wystaw zaliczkę lub Wystaw fakturę końcową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.