Ustawienia księgowe umożliwiają parametryzację ustawień w zakresie sposobu prowadzenia księgowości oraz zawierają listę kategorii księgowych.

Pole „Jestem płatnikiem VAT ” – zaznaczenie tej opcji oznacza, że osoba prowadząca działalność gospodarczą jest tzw. czynnym podatnikiem VAT (złożyła formularz rejestracyjny VAT-R w Urzędzie Skarbowym).
VAT- owiec wystawiając faktury sprzedaży do wartości netto dolicza podatek VAT, ma prawo do odliczania podatku naliczonego (zapłaconego przy zakupach) od podatku należnego (doliczonego do kwot netto sprzedaży) i obowiązek składania deklaracji VAT (miesięcznie lub kwartalnie).
Odznaczenie tej opcji oznacza, że przedsiębiorca dokonał rejestracji działalności jako podatnik zwolniony. W takim przypadku należy podać podstawę zwolnienia z VAT.

Jak prowadzisz Księgowość? – należy wskazać formę prowadzenia księgowości firmy:
1. Księga przychodów i Rozchodów – metoda obliczania podatku, polegająca na sumowaniu przychodów i kosztów w księdze podatkowej KPiR oraz płaceniu podatku od różnicy.
2. Ryczałt – uproszczona forma płacenia podatku, polegająca na płaceniu określonej stawki zależnej tylko od przychodu (z pominięciem kosztów).
3. Karta Podatkowa – polega na płaceniu stałej, określonej kwoty co miesiąc. Jej wysokość zależy od ilości mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności, ilości pracowników i rodzaju działalności.
4. Pełna księgowość – jest to rozbudowany, precyzyjny i sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, służący do kontroli, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie lub na przestrzeni jakiegoś okresu.

Pole: Posiadam status Małego podatnik i rozliczam VAT metodą kasową – dotyczy tzw. małych podatników VAT – przedsiębiorców, których wartość sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła 1 200 000 EUR, a podatek jest rozliczany dopiero po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że na wydruku dokumentu sprzedaży pojawia się adnotacja „metoda kasowa”.

Pole: Kontynuuję KPiR z poprzedniego okresu -dotyczy podatników, którzy chcą przenieść sumy poszczególnych pozycji z KPiR prowadzonej poza systemem szybkafaktura.pl

Pole: Rozliczam straty z lat ubiegłych – dotyczy podatników, którzy chcą aby straty powstałe w poprzednich latach były automatycznie rozliczane w deklaracjach PIT-5 prowadzonych w szybkafaktura.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *