Spis z natury a zaliczka na podatek dochodowy

W systemie jest możliwość wprowadzania spisów z natury. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ Jeżeli oprócz spisu z natury na dzień 1 stycznia zostanie wprowadzony kolejny spis z natury (śródroczny lub na 31 grudnia) to w PIT-5 automatycznie zostanie rozliczona różnica między spisem na początek roku a kolejnym zarejestrowanym spisem. Na formularzu PIT-5 […]

Read More

Spis z natury w KPiR

W systemie jest możliwość wprowadzania spisów z natury. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ Każdy spis z natury jest automatycznie prezentowany na wydruku KPiR zgodnie z następującymi zasadami: wpis jest nienumerowany, informacja o spisie z natury znajduje się na początku miesiąca, w którym został przeprowadzony; jego wartość nie jest sumowana w żadnej z […]

Read More

Spis z natury

Spis z natury, co do zasady, wprowadza się: na początek roku (stan na dzień 1 stycznia); oraz na koniec roku (stan na dzień 31 grudnia). Dodatkowo można w systemie rejestrować spisy z natury w ciągu roku (spisy śródroczne). Możliwość dodania spisu z natury znajduje się w zakładce „Majątek > Spis z natury”. Aby dodać spis […]

Read More