Spis z natury a zaliczka na podatek dochodowy

W systemie jest możliwość wprowadzania spisów z natury. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ Jeżeli oprócz spisu z natury na dzień 1 stycznia zostanie wprowadzony kolejny spis z natury (śródroczny lub na 31 grudnia) to w PIT-5 automatycznie zostanie rozliczona różnica między spisem na początek roku a kolejnym zarejestrowanym spisem. Na formularzu PIT-5 […]

Read More