W JPK V7 obowiązują dodatkowe oznaczenia dokumentów:

„RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;
„FP” – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, czyli faktura wystawiona do paragonu,
„WEW” – dokument wewnętrzny.
Przypisanie w/w oznaczeń nie ma wpływu na wydruk dokumentu.

Jeśli wystawiany dokument sprzedaży nie dotyczy żadnej spośród wymienionych wyżej transakcji, wówczas wybieramy opcję „BRAK”.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienie dotyczące ww. typów:
– oznaczenie „RO” zobowiązani będą stosować przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób prywatnych (nieprowadzących działalności gospodarczej) i nie korzystają ze zwolnienia z kasy fiskalnej.
W JPK_V należy oznaczyć jako „RO” łączny raport okresowy z kasy fiskalnej dzienny lub miesięczny.
Jeśli nie prowadzisz sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, nie ma obowiązku oznaczenia „RO” w nowym JPK.

– oznaczenie „FP” dotyczy faktur wystawianych do paragonu.

– oznaczenie „WEW” stosowane będzie w sytuacji prowadzenia sprzedaży bezrachunkowej lub wystawienia faktury wewnętrznej opodatkowania (w sytuacji nieodpłatnego przekazania towarów lub wycofania środków trwałych na cele prywatne).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *