Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług wynosi 13 zł brutto/godz. (Podstawa prawna Dz. U. z 2016 r. poz. 1265).
Należy pamiętać, że jej wysokość co roku podlega  waloryzacji.
W celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę, obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy (szczegółowy opis funkcji znajduje się w tym artykule .
Wysokość wynagrodzenia zleceniobiorcy za wykonane zlecenie będzie stanowić iloczyn przepracowanych godzin i minimalnej stawki godzinowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *