W celu prawidłowego zaksięgowania dokumentu zakupu dotyczącego transakcji wewnątrzwspónotowego nabycia towarów WNT należy:
– wprowadzić dokument do systemu za pomocą funkcji „Dodaj koszt”.
W dokumencie nie wprowadzamy krajowej stawki podatku VAT, gdyż tą określamy w kategorii księgowej przypisanej do dokumentu.

– utworzyć i przypisać do dokumentu odpowiednią kategorię księgową.

Aby dodać kategorię księgową należy:
1. Wejść w Dane i ustawienia > Ustawienia księgowe > Kategorie i kliknąć Dodaj kategorię.

2. Następnie w oknie dodawania kategorii należy określić m.in: jej nazwę, typ (Koszty), metodę rozliczenia VAT.
W pozycji „odliczenie VAT” należy wybrać „wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów” oraz z listy rozwijanej „stawka VAT” wybrać właściwą krajową stawkę podatku VAT.

W ten sposób zapisaną kategorię księgową należy przypisać do dokumentu na etapie jego księgowania w widoku Księgowość > Księgowanie dokumentów > Księguj koszty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.