W przypadku konieczności skorygowania faktury sprzedaży po 30.09.2020 r. należy pamiętać aby w formularzu faktury korygującej oznaczyć pozycje odpowiednim kodem GTU lub transakcji/dokumentu, jeśli transakcje podlegają takiemu obowiązkowi.

Faktury korygujące, które zwiększają podstawę opodatkowania (in plus), należy zaliczyć do podatku VAT w dacie faktury pierwotnej.
Takie faktury korygujące wystawione po 30 września 2020r. do faktur sporządzonych przed tą datą nie znajdą się w nowym pliku JPK_V7.

W przypadku korekt zmniejszających podstawę opodatkowania (in minus) podatnik ma prawo do rozliczenia faktury korygującej w okresie, w którym otrzymał od kontrahenta potwierdzenie otrzymania faktury korygującej.

Aby wystawić w systemie fakturę korygującą do faktury sprzedaży wystawionej przed 1.10.2020 r. należy:
1. Odszukać właściwą fakturę na liście dokumentów Dokumenty > Sprzedaż.
2. Kliknąć przy danym dokumencie Opcje > Wystaw korektę.
3. W formularzu faktury należy uzupełnić pole przyczyna korekty.
W tabeli „stan po korekcie” należy zmienić ilość lub cenę oraz w razie potrzeby przypisać właściwy kod GTU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *