Aby utworzyć taką integrację w systemie należy postępować według poniższej instrukcji:

KROK 1> Pobrać i zainstalować konektor.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

W jaki sposób mogę pobrać i zainstalować konektor do eksportu danych?

Następnie w widoku Ustawienia > Integracja > zaznaczyć integrację Varico i podać nazwę bazy danych.

Krok 2>Zalogować się do konektora.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

Logowanie do konektora

KROK 3> Wejść w ustawienia integracji, dodać integrację z programem Varico i uzupełnić formularz integracji.

 

W polu „Nazwa integracji możemy wpisać dowolną nazwę, która będzie identyfikowała integrację.
W polu „Serwer” należy wpisać adres ip komputera, na którym znajduje się serwer bazy danych PostgreSQL.
W polu „Port” należy wpisać port serwera bazy danych PostgreSQL (domyślnie jest to 5433).
W polu „Baza danych” należy wpisać nazwę bazy danych, z którą Konektor ma się połączyć (w przypadku integracji z KPiR domyślnie będzie to varico_k_kpirsql2016, a w przypadku integracji z KsH będzie to varico_h_kshsql2016).
W polu „Nazwa operatora” należy wpisać nazwę operatora systemu Varico (np. „Główny księgowy”).
W polu katalog eksportu należy wpisać lub wskazać, katalog, w którym będą się zapisywały pliki komunikacji.
W polu „Rodzaj księgowości” należy określić czy integracja dotyczy programu KPiR, czy KsH.

Po uzupełnieniu wszystkich danych, należy kliknąć przycisk „Testuj”. Nastąpi próba zalogowania się do bazy danych. Jeżeli logowanie przebiegnie pomyślnie należy wybrać przycisk  „Zapisz”, wszystkie wprowadzone dane zostaną zapisane w pliku konfiguracyjnym,   znajdującym się w katalogu: „C:\Users\nazwa_uzytkownika\Documents\SkTo\skTo.conf”

Krok 4> Po zapisaniu integracji można przejść do dalszej pracy tj. dodawanie firm z programu Varico.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

Dodawanie firm za pomocą konektora

Gdy firmy zostaną dodane, nastąpi synchronizacja elementów księgowych tj.   kontrahentów, rejestrów oraz w przypadku integracji z KsH serii i planu kont.
Jako rejestry są wysyłane operacje C z dokumentacji, a więc
Dla dokumentów sprzedaży:

            F – faktura krajowa
            E – faktura eksportow
            T – dostawa wewnątrzwspólnotowa UE towarów
             t – dostawa wewnątrzwspólnotowa UE towarów – transakcja trójstronna, metoda uproszczona
            U – świadczenie usług niepodlegających opodatkowaniu w kraju
            A – świadczenie usług niepodlegających opodatkowaniu w kraju – art. 100 ust. 1 pkt. 4
            N – dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca – dokument sprzedaży, w tym odwrotne                 obciążenie

Dla dokumentów zakupu:

           S – faktura krajowa
           I – faktura importowa
           3 – import towarów art. 33a
           G – zakup UE usług/import usług
           H – import usług art. 28b
           W – nabycie wewnątrzwspólnotowe UE towarów
           w – nabycie wewnątrzwspólnotowe UE towarów  – transakcja trójstronna
           U – świadczenie usług niepodlegających opodatkowaniu w kraju
            n – dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
–     dokument zakupu, w tym odwrotne obciążenie

Jako serie wysyłane są typy dokumentów z dokumentacji są to:

„FVN – Faktura VAT netto”
„FVB – Faktura VAT brutto”
„FNV – Faktura dla niepłatników podatku VAT”
„FKV – Faktura korygująca VAT”
„FVE – Faktura VAT eksportowa”
„FV – Faktura zakupu”
„FVR – Faktura VAT RR – zakup od rolnika ryczałtowego”
„FK – Faktura korygująca zakupu”

Krok 5 > eksport dokumentów.
W celu eksportu dokumentów należy po zalogowaniu w konektorze wejść w „Eksport dokumentów”, zaznaczyć dokumenty do eksportu i kliknąć „Eksportuj zaznaczone”.
W przypadku programu Varico, eksport powoduje utworzenie, w katalogu ustawionym jako „Katalog eksportu”, podkatalogu firmy, który ma format nazwa_firmy.id_firmy_nadane_w_appskanujto.nip, a następnie     wynikowego pliku txt. W przypadku integracji z KPiR będzie to plik KPIR_EX_zakup.txt    lub KPIR_EX_sprzedaz.txt, a w przypadku KsH będzie to KSH_EX.txt.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *