Fakturę marża wystawia podatnik świadczący usługi turystyczne lub dokonujący dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.
W przypadku faktury marża podstawą opodatkowania jest marża.
Aby wystawić fakturę marża należy po zalogowaniu w systemie:

  • Kliknąć Wystaw fakturę
  • Następnie wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu: Faktura
    marża.
  • W formularzu faktury marża należy w tabeli produktów określić cenę zakupu oraz sprzedaży w wartości brutto.
    W przypadku faktury marża na wydruku dokumentu pojawia się obowiązkowa adnotacja dotycząca procedury marża.
    Sprawdź w Dane i Ustawienia > Dokumenty domyślny rodzaj procedury marża i w razie potrzeby go zmień.

ilosc info marza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *