W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia obowiązkowym jest prowadzenie ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy, na podstawie której wyliczana jest wysokość wynagrodzenia.
Wynagrodzenie zleceniobiorcy za wykonane zlecenie będzie stanowić iloczyn przepracowanych godzin i minimalnej stawki godzinowej.

Dotychczasowa funkcja „Ewidencja czasu pracy” została rozszerzona także o możliwość dodawania obecności (tylko w przypadku pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę zlecenia).
Aby dodać obecność pracownika należy wejść w dane pracownika > Ewidencja czasu pracy .

Następnie należy kliknąć Dodaj obecność, następnie zakres dat, ilość godzin i na koniec zapisać zmiany w ewidencji.

Ewidencję czasu pracy można pobrać do wydruku w formacie PDF po kliknięciu w Drukuj ewidencję czas pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *