Po zalogowaniu do systemu wyświetla się strona główna 'Kokpit’, która zawiera najważniejsze informacje na temat aktualnej sytuacji finansowej firmy oraz listę powiadomień generowanych przez system automatycznie.
Prezentowane kwoty są wartościami brutto.

Pierwsza część widoku Kokpit zawiera:

  • Oczekiwane wpływy w bieżącym miesiącu – prezentuje sumę oczekiwanych wpływów z danego miesiąca kalendarzowego. Kliknięcie w link 'Zobacz należności’ przenosi na listę niezapłaconych Należności z danego miesiąca.
  • Suma faktur zapłaconych w bieżącym miesiącu – prezentuje sumę zapłaconych faktur sprzedaży. Kliknięcie w link 'Zobacz zapłacone’ przenosi na listę zapłaconych Należności z danego miesiąca.
  • Zaplanowane wydatki w bieżącym miesiącu – prezentuje wartość niezapłaconych dokumentów kosztowych. Kliknięcie w link 'Zobacz zobowiązania’ przenosi na listę wszystkich niezapłaconych Zobowiązań.

W kolejnej części znajdują się:

  • Finanse mojej firmy – prezentuje podsumowanie przychodów i kosztów na podstawie wprowadzonych dokumentów. Wykres przedstawia dane z ostatnich sześciu miesięcy.

W celu wyświetlenia szczegółowych danych należy najechać kursorem myszki na słupek wykresu.

Kliknięcie w link 'Zobacz raport’ przenosi do raportu Przychody i Wydatki, który przedstawia w ujęciu rocznym (narastająco) wartości sumaryczne netto, brutto z dokumentów sprzedaży oraz zakupu z podziałem na miesiące.

  • Powiadomienia – prezentują listę przypomnień dotyczących m.in zbliżających się terminów podatkowych, płatności faktur lub abonamentu za system, statusu wysyłki dokumentu lub deklaracji podatkowej.

Sekcja Zaległości prezentuje dane nieopłaconych dokumentów sprzedaży oraz zakupu.

  • Suma zaległości kontrahentów przedstawia łączną wartości wszystkich niepłaconych dokumentów sprzedaży z podziałem na przeterminowane do 30 dni oraz powyżej.

Kliknięcie w link 'Zobacz’ przenosi do widoku listy Należności > nieopłacone i zaległe.

  • Moje zaległości przedstawia łączną wartość wszystkich niezapłaconych oraz zaległych (po terminie płatności) dokumentów kosztowych.

Kliknięcie w link 'Zobacz’ przenosi do widoku Zobowiązania > niezapłacone> Zaległe.

Ostania sekcja widoku Kokpit umożliwia dodawanie dokumentów zarówno sprzedaży jak i zakupu ręcznie lub za pomocą funkcji OCR.

  • Dodaj dokument – pozwala na dodawanie dokumentów sprzedaży lub zakupu do przetworzenia, jak również ręcznie.
  • Weryfikuj dokumenty – przenosi do widoku listy dokumentów przetworzonych, czekających na weryfikację poprawności odczytanych danych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *