Celem PPK jest umożliwienie pracownikom gromadzenia dodatkowych środków do wypłaty po 60 roku życia.
Wpłaty do PPK finansowane są przez pracownika, pracodawcę oraz budżet państwa.

 • Wpłata podstawowa pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika,
 • Wpłata podstawowa Pracownika wynosi 2%.
  W przypadku jednak, gdy łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekracza kwoty 120% min. wynagrodzenia, pracownik ma możliwość złożenia pracodawcy obniżenia wypłaty podstawowej do 0,5%.

Pracownik i pracodawca mogą zadeklarować dodatkowe wpłaty:

 • Do 2% dla wpłaty dodatkowej pracownika,
 • Do 2,5% dla wpłaty dodatkowej pracodawcy

Kto podlega zgłoszeniu do PPK?
Dotyczy to osób, które:

 • są objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi z tytułu umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia czy kontraktu menedżerskiego,
 • ukończyły 18. rok życia, ale nie osiągnęły 55 lat,
 • posiadają zatrudnienie w firmie min. okres 3 mc,
  Do przebiegu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce u danego pracodawcy, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach
 • są  w okresie między 55 a 70 rokiem życia (na wniosek pracownika).

Kogo nie można zgłosić do PPK?

 • osoby niepodlegające ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, np. zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia uczniowie lub studenci do 26. roku życia czy osoby objęte wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • wykonawcy zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło,
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność,
 • osoby, które ukończyły 70 rok życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *