Usuwanie faktury

W celu usunięcia pojedynczego dokumentu z systemu należy wyświetlić odpowiednią listę dokumentów, następnie dla wybranego dokumentu kliknąć „Opcje”>„Usuń”. Istnieje także możliwość zbiorczego usuwania wielu dokumentów. W tym celu wystarczy w widoku listy dokumentów zaznaczyć wybrane, następnie kliknąć klawisz „Opcje dla zaznaczonych” >„Usuń”. Uwaga! Usuwanie dokumentu jest czynnością nieodwracalną. Funkcja usuwania jest niedostępna: – dla dokumentów […]

Read More

Anulowanie faktury

Anulowanie faktury jest czynnością pozwalającą na oznaczenie dokumentu sprzedaży statusem „anulowany”. Uwaga! W miejsce dokumentu anulowanego nie możemy wystawić faktury z tym samym numerem. Faktura anulowana nie jest uwzględniana w raportach. Aby anulować fakturę należy dla danego dokumentu kliknąć „Opcje”>„Anuluj” i w kolejnym oknie podać powód anulowania. Uwaga: Anulowanie faktury jest czynnością odwracalną. Dla faktury […]

Read More

Wysyłanie faktury

Aby wysłać fakturę do kontrahenta należy wejść w Dokumenty > Przychody > następnie odszukać właściwy dokumentu i kliknąć Opcje > Wyślij. W oknie wysyłania dokumentu należy zweryfikować adres email odbiorcy , tytuł i treść wiadomości. Kliknięcie „Wyślij” spowoduje wysłanie na podane adresy email odbiorców oraz nadawcy wiadomości zawierającej w załączniku fakturę. Wysłanie faktury z systemu […]

Read More

Drukowanie faktury

W celu wydrukowania (pobrania pliku PDF) faktury sprzedaży należy wejść w Dokumenty > Przychody. Istnieje kilka możliwości pobrania wydruku dokumentu: Klawisz Opcje > Pobierz lub Drukuj. W przypadku opcji Pobierz należy wybrać właściwy format pliku – PDF i kliknąć Pobierz. W przypadku funkcji Drukuj należy wskazać odpowiedni typ wydruku dokumentu – Oryginał/kopia. Funkcja drukowania wielu […]

Read More

Faktura UE (odwrotne obciążenie)

W systemie szybkafaktura.pl jest możliwość wystawienia faktury UE (odwrotne obciążenie), w tym celu należy Wystaw fakturę , należy zaznaczyć opcję „wewnątrzwspólnotowa”. To spowoduje zmianę stawek Vat w kolumnie Stawka Vat % na opcję np. oo (odwrotne obciążenie), inne opcje to 0% , brak lub np. Na wydruku faktury  ukaże się adnotacja (Do rozliczenia podatku VAT […]

Read More

Faktura dla podatnika zwolnionego z VAT (nievatowca)

System i prawo polskie umożliwia nam jako podatnikowi zwolnionemu z VAT wystawić fakturę sprzedaży (wcześniej przed zmianami prawa, mogliśmy wystawić tylko rachunek). W tym celu należy odnaleźć w prawym górnym roku masz login, najechać na niego, a ukażą nam się opcje m.in. Ustawienia. Należy wybrać Ustawienia księgowe, widok poniżej. W sekcji Podatki/Księgowość należy odznaczyć kwadracik […]

Read More

Wystawianie faktury marża

Fakturę marża wystawia podatnik świadczący usługi turystyczne lub dokonujący dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. W przypadku faktury marża podstawą opodatkowania jest marża. Aby wystawić fakturę marża należy po zalogowaniu w systemie: Kliknąć Wystaw fakturę Następnie wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu: Faktura marża. W formularzu faktury marża należy w tabeli produktów określić cenę […]

Read More

Wystawianie faktur

Aby wystawić fakturę sprzedaży należy po zalogowaniu w systemie: Kliknąć Wystaw fakturę. Następnie wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu: Faktura sprzedaży. Wypełnić formularz dokumentu, w którym należy przede wszystkim określić: – dane kontrahenta – listę towarów lub usług (produkty) – walutę – datę wystawienia – datę dostawy/wykonania usługi – numer dokumentu – sposób płatności (w przypadku opcji […]

Read More