Wydruk i wysyłka faktur pocztą

Jeśli chcesz w prosty i szybki sposób wysłać fakturę w sposób tradycyjny (drogą listowną) wystarczy tylko kilka kliknięć w systemie. Jak to działa? Krok 1 > Aby skorzystać z usług pocztowych Envelo (Grupa Poczta Polska S.A.) należy najpierw uiścić w systemie przedpłatę: Zaloguj się > wejdź w Pakiety i płatności (prawy górny róg) > Dodatkowe […]

Read More

Czy istnieje możliwość dodania odbiorcy na fakturze?

W systemie istnieje możliwość umieszczenia na fakturze poza nabywcą także danych odbiorcy (jeżeli różnią się od nabywcy). W tym celu należy po zalogowaniu w systemie kliknąć Wystaw fakturę Następnie wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu W sekcji Kontrahent kliknąć „Pokaż więcej” i zaznaczyć „Dodaj odbiorcę” Wprowadzić dane kontrahentów Wypełnić pozostałe dane w formularzu i na koniec kliknąć „Wystaw”. […]

Read More

Dodawanie płatności dla faktury

Aby zmienić status płatności należy dodać płatność do dokumentu. W tym celu można dodać płatność do każdego dokumentu z osobna lub oznaczyć wiele dokumentów jako zapłacone. W przypadku pierwszej opcji wystarczy dla wybranego dokumentu kliknąć „Opcje”>„Dodaj płatność”. W oknie dodawania płatności należy zweryfikować sposób płatności, datę zapłaty oraz kwotę. Domyślnie, system podpowiada nam sposób płatności […]

Read More

Wystawianie faktur z adnotacją ‘metoda kasowa”

Aby na wystawionej fakturze pojawiała się adnotacja o wystawieniu faktury metodą kasową, należy wejść w „Ustawienia” >„Ustawienia Księgowe”, gdzie zaznaczamy opcję „Jestem tzw. małym podatnikiem i korzystam z metody kasowej” i potwierdzamy zmiany klawiszem „Zapisz”. Po zapisaniu dokumentu wydruk będzie zawierał adnotację „metoda kasowa”.

Read More

Szablon wydruku faktur

Wystawiając faktury w systemie szybkafaktura.pl mamy do wyboru dwie propozycje wydruku faktur: czarno-biały i kolorowy. Szablon wydruku możemy wybrać na etapie wystawiania faktury. Szablon nowy-kolorowy. Szablon czarno/biały. Domyślny szablon wydruku dokumentów można ustawić w Dane i ustawienia > Dokumenty> Szablon wydruku.

Read More

Paragon niefiskalny

W systemie istnieje możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży – paragon (niefiskalny). Paragon sprzedaży (niefiskalny) to dokument sprzedaży wystawiany osobie fizycznej w sytuacji, gdy sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania paragonu z kasy fiskalnej. Aby wystawić paragon sprzedaży należy po zalogowaniu w systemie kliknąć: Wystaw fakturę Następnie wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu: Paragon sprzedaży Wypełnić formularz dokumentu, w którym […]

Read More

Wystawianie podobnych faktur

Istnieje możliwość wystawienia w systemie nowego dokumentu na wzór istniejącej faktury. W tym celu należy w widoku listy dokumentów kliknąć dla wybranego dokumentu „Opcje”>„Wystaw podobną”. Wówczas system wyświetli formularz faktury z takimi samymi danymi kontrahenta, produktów, wartością, ale z nowym numerem oraz bieżącą datą wystawienia, dostawy/wykonania usługi i terminu płatności.

Read More

Faktura w języku obcym

Wystawiając faktury możemy wybrać w jakim języku chcemy zapisać nasze faktury. Dostępne są następujące wersje językowe:  polska  angielska  polsko-angielska  francuska  polsko- francuska  niemiecka  polsko-niemiecka Aby zapisać fakturę w wersji językowej należy podczas wystawiania dokumentu rozwinąć listę języków w pozycji „Wydruk”. Istnieje także możliwość ustawienia domyślnego języka wydruku dokumentów […]

Read More

Masowe wystawianie faktur

Podczas wystawiania faktury w systemie istnieje możliwość wystawienia tego samego dokumentu dla wielu różnych kontrahentów. W tym celu należy w formularzu faktury w sekcji Kontrahent kliknąć „Pokaż więcej” i zaznaczyć „Wystaw dokument dla wielu kontrahentów”. Za pomocą pól Szukaj lub Nowy należy dodać kolejnych kontrahentów. Po zapisaniu dokumentu (Wystaw) zostaną wygenerowane dla każdej z podanych […]

Read More

Duplikat faktury

W celu wystawienia duplikatu faktury, należy dla danego dokumentu kliknąć „Opcje”>„Generuj duplikat”. Następnie, w kolejnym oknie należy określić datę generowania duplikatu. Po kliknięciu „Zapisz” zostanie wygenerowany plik PDF dokumentu, w którym pojawi się oznaczenie Duplikat z dnia XX-XX-XXXX

Read More