Sposoby płatności na fakturze

Forma zapłaty jest jednym z ważnych elementów faktury. Dokonując wyboru sposobu płatności w systemie, zwróć uwagę na ich znaczenie: przelew – nabywca dokonuje zapłaty za pomocą przelewu elektronicznego bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy. Gotówka – nabywca reguluje należność gotówką. Karta – nabywca dokonał zapłaty kartą płatniczą lub kredytową. Za pobraniem – nabywca płaci za zamówiony […]

Read More

Kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową?

Jeśli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. W takich sytuacjach konieczne jest wystawienie faktury zaliczkowej. Fakturę zaliczkową wystawia się do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymano zaliczkę. Istnieją sytuacje, w […]

Read More

Ograniczenie widoku listy walut

W przypadku wystawiania faktur walutowych istnieje możliwość ograniczenia widoku listy walut do kilku najczęściej używanych. W tym celu należy po zalogowaniu wejść w Dane i Ustawienia > Dokumenty > po kliknięciu w pole 'Ogranicz widok walut’ i wybrać z rozwijanej listy walutę/-y . Po zapisaniu zmian w systemie lista walut w formularzu faktury przedstawia tylko […]

Read More

Dodatkowe informacje w danych Sprzedawcy faktury

Pytanie użytkownika: W jaki sposób mogę dodać w danych sprzedawcy  dodatkowe informacje, konkretnie numer GIOŚ, który będzie widoczny także na wydruku faktury? Odpowiedź: W Dane i Ustawienia > Dane firmy  jest dostępne pole „Dodatkowe informacje”, w którym można umieścić dodatkowe dane sprzedawcy. Po zapisaniu zmiany, dane te będą widoczne na wydruku faktury.

Read More

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu terminu płatności na fakturze?

Istnieją 3 warianty prezentowania terminu płatności w wydruku faktury: 1. Data + ilość dni np. 2017-04-07 (7 dni) 2. Data np. 2017-04-01 lub 3. Ilość dni np. 7 dni W celu ustawienia wybranego wariantu wystarczy wejść w Dane i Ustawienia > Dokumenty, następnie wybrać właściwą opcję i zapisać zmiany klawiszem Zapisz. W systemie istnieje także […]

Read More

Faktura sprzedaży (krajowa) – odwrotne obciążenie

W przypadku sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem, fakturę należy wystawić według poniżej instrukcji: Wystaw fakturę Następnie wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu: Faktura sprzedaży. Wypełnić formularz dokumentu, w którym należy określić: – dane kontrahenta – listę towarów lub usług Uwaga: W kolumnie stawka VAT należy wybrać stawkę VAT „oo” = odwrotne obciążenie. – walutę – datę wystawienia […]

Read More

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (faktura WDT)

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów WDT, czyli sprzedaży towarów na terenie UE należy wystawić fakturę sprzedaży według poniższej instrukcji: 1. Po wejściu w formularzyfaktury sprzedaży należy zaznaczyć opcję „faktura wewnątrzwspólnotowa”. 2. Uzupełnić dane kontrahenta, wybrać właściwą walutę a następnie uzupełnić pole z nazwą usługi oraz stawkę VAT: „oo” = odwrotne obciążenie lub „0%” Uwaga: W transakcjach […]

Read More

Świadczenie usług poza terytorium kraju

W przypadku świadczenia usług np. transportowych poza terytorium kraju dla kontrahenta zagranicznego należy wystawić fakturę sprzedaży w następujący sposób: Krok 1 W formularzy faktury sprzedaży należy zaznaczyć opcję „faktura wewnątrzwspólnotowa”. Krok 2 Uzupełnić dane kontrahenta, wybrać właściwą walutę a następnie uzupełnić pole z nazwą usługi oraz stawkę VAT: „oo” = odwrotne obciążenie lub „np.” = […]

Read More

Czy na fakturze mogę umieścić inne dane Sprzedawcy i Wystawcy?

Istnieje możliwość określenia w systemie innych danych Wystawcy i Sprzedawcy dokumentu. Dane Sprzedawcy widoczne są w Dane i ustawienia > Dane Firmy. Aby określić także domyślne dane Wystawcy należy w tym widoku zaznaczyć opcję „Wyświetl wystawcę” i po uzupełnieniu danych zapisać zmiany klawiszem „Zapisz”.

Read More