Księgowanie raportu z kasy fiskalnej w JPK V7

Od 1 października 2020 roku przedsiębiorcy nie mogą wykazywać w pliku JPK_V7 pojedynczych paragonów fiskalnych. W takim przypadku, należy sprzedaż wprowadzić do systemu i zaksięgować jednym zbiorczym dokumentem – raportem z kasy fiskalnej (dobowym lub miesięcznym). Aby wprowadzić raport z kasy fiskalnej należy kliknąć Wystaw fakturę i wybrać rodzaj dokumentu „Pozostały przychód”.Następnie, w polu Kontrahent […]

Read More

W jaki sposób można przypisać kod GTU w systemie?

Jeżeli żaden towar lub usługa znajdująca się na fakturze nie została objęta kodem GTU, wówczas pole GTU pozostaje puste. (wybieramy opcję BRAK). W przypadku sytuacji, gdy przedmiotem sprzedaży jest towar lub usługa objęta oznaczeniem GTU, wówczas należy przypisać właściwy kodu GTU. Można to wykonać w szybkafaktura.pl w kilku miejscach:1. W szczegółowych danych towaru/usługi na etapie […]

Read More

Co to jest GTU?

Nowa struktura JPK V7 wymaga wprowadzenia dodatkowych oznaczeń w dokumentach w postaci kodów towarów oznaczonych symbolem GTU. Kogo dotyczy obowiązek używania GTU?Obowiązek stosowania kodów GTU dotyczy tylko sprzedawcy i odnosi się jedynie do dokumentów sprzedaży.Nabywca nie stosuje tych oznaczeń. Jeżeli żaden towar lub usługa znajdująca się na fakturze nie została objęta kodem GTU, wówczas pole […]

Read More

JPK V7 – od kiedy obowiązuje i kogo dotyczy?

Od 1 października 2020 roku wszyscy podatnicy VAT czynni mają obowiązek składać drogą elektroniczną nową strukturę JPK V7, która zastępuje dotychczasowy plik JPK_VAT oraz deklarację VAT-7.Podatnicy będą składali jeden z dwóch rodzajów plików JPK w zależności od zadeklarowanej częstotliwości rozliczeń VAT: JPK V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie, JPK V7K – dla podatników rozliczających […]

Read More

Nowa matryca stawek VAT

Od 1.07 br. obowiązuje nowa matryca stawek podatku VAT, według której do klasyfikacji wyrobów i usług stosujemy: • Nomenklaturę scaloną (CN) lub Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (PKOB) – w odniesieniu do towarów, • PKWiU 2015 – w odniesieniu do usług.Dotychczas stosowana PKWiU 2008 przestaje obowiązywać. Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie klasyfikacji towarów i […]

Read More

Generowanie pliku JPK_FA

Aby wygenerować plik JPK_FA dla faktur sprzedaży, należy wejść w zakładkę „Dokumenty” > Sprzedaż należy kliknąć „Generuj JPK_FA” i wybrać zakres dat.

Read More

Filtrowanie listy dokumentów

System daje możliwość filtrowania listy dokumentów na wiele różnych sposobów. 1. Lista dokumentów „Wszystkie” wyświetla domyślnie wszystkie typy dokumentów dla wszystkich kontrahentów, niezależnie od okresu. 2. Lista „Wydatki” przedstawia listę wszystkich dokumentów zakupu dla wszystkich kontrahentów, niezależnie od okresu. 3. Lista „Przychody” przedstawia listę wszystkich dokumentów sprzedaży dla wszystkich kontrahentów, niezależnie od okresu. Każda z […]

Read More

Edycja dokumentu

Dokument zapisany w systemie można edytować i ponownie zapisać. W przypadku dokumentów sprzedaży funkcja edycji dokumentu dostępna jest po kliknięciu w „Opcje”>„Edytuj”. Edycja jest niedostępna dla dokumentów: ze statusem anulowany, wyeksportowany/zaksięgowany dla faktur proforma, jeśli została wystawiona faktura zaliczkowa lub końcowa dla faktur zaliczkowych, jeśli została wystawiona faktura końcowa dla faktur sprzedaży, jeśli została wystawiona […]

Read More

Pobieranie faktury dla Platformy Elektronicznego Fakturowania

Platforma Elektronicznego Fakturowania to system służący do wysyłania i odbierania faktur dla realizatorów zamówień publicznych. Aby pobrać wystawioną fakturę w formacie .xml, należy wejść do podglądu dokumentu poprzez kliknięcie jego numeru lub poprzez przycisk Opcje -> Szczegóły w widoku listy dokumentów. W podglądzie dokumentu wystarczy kliknąć przycisk „Wygeneruj XML dla PEF”. Po kliknięciu wersja w […]

Read More

Wystawianie faktury końcowej do zaliczki

Aby wystawić fakturę końcową należy odszukać fakturę proforma (Dokumenty > Sprzedaż ) a następnie kliknąć Opcje > Wystaw fakturę końcową. W formularzu faktury końcowej zostaną uwzględnione wystawione zaliczki. Uwaga: W polu „Zapłacono” wpisujemy kwotę należności jaką otrzymaliśmy na moment wystawienia faktury końcowej.

Read More