Wysyłanie przypomnienia o płatności dokumentu

W celu wysłania do naszego kontrahenta przypomnienia o płatności dokumentu należy wejść w zakładkę Płatności>Należności, po czym odszukać właściwy dokument i  kliknąć Wyślij przypomnienie lub Opcje > Wyślij przypomnienie. W kolejnym kroku pojawi się okno wysyłki, w którym wystarczy już tylko podać adres email odbiorcy i kliknąć Wyślij.Informacja o wysłaniu przypomnienia zostanie odnotowana w Historii […]

Read More

Marża wg. produktów

Raport marży wg. dokumentów jest dostępny po wejściu w Płatności > Dochodowość sprzedaży > Marża wg. dokumentów. W zestawieniu można określić takie filtry jak: zakres dat (max. 3 miesiące), określić użytkowników jak i kontrahenta dla którego chcielibyśmy przygotować takie zestawienie. Zestawienie można przygotować w trzech formatach: XLS, PDF.

Read More

Marża wg. dokumentów

Raport marży wg.dokumentów jest dostępny po wejściu w Płatności > Dochodowość sprzedaży > Marża wg.dokumentów. W raporcie można określić  takie elementy jak: zakres dat (max.3 miesiące), określić użytkowników jak i kontrahenta,dla którego chcielibyśmy przygotować takie zestawienie. Zestawienie można pobrać w formacie: PDF lub XLS.

Read More

Dodawanie płatności dla faktury

Aby zmienić status płatności należy dodać płatność do dokumentu. W tym celu można dodać płatność do każdego dokumentu z osobna lub oznaczyć wiele dokumentów jako zapłacone. W przypadku pierwszej opcji wystarczy dla wybranego dokumentu kliknąć „Opcje”>„Dodaj płatność”. W oknie dodawania płatności należy zweryfikować sposób płatności, datę zapłaty oraz kwotę. Domyślnie, system podpowiada nam sposób płatności […]

Read More